Írom sa do spájania rodín nechce

Írsko pomýšľa na zmenu smernice, ktorá zaručuje manželom občanov EÚ právo na pobyt v Únii. Dublin nedávno prehral súdny spor o výklad smernice na Európskom súdnom dvore.

Írska vláda pravdepodobne príde s iniciatívou na zmenu smernice z roku 2004 už na Rade ministrov spravodlivosti, ktorí sa zídu vo štvrtok v Bruseli. Okrem Dánska, ktoré má jednu z najprísnejších imigračných politík v EÚ by sa jej malo dostať podpory aj od ďalších členov Únie, píše Irish Times. 

V tzv. prípade Metock sťažovateľ namietal voči úmyslu írskej vlády deporovať ho z Írska napriek tomu, že bol manželom írskej občianky, teda aj občianky EÚ. Spolu s ním sa na súde sťažovali ďalší traja Afričania v podobnej situácii. Všetci sa predtým neúspešne uchádzali v Írsku o azyl.

Súd konštatoval, že írske zákony, ktoré prisudzujú právo na pobyt iba tým občanom tretích krajín, ktorí získali právoplatné povolenie na pobyt v Írsku alebo v inej členskej krajine EÚ, je v rozpore so smernicou 2004/38. Podľa ESD smernica garantuje voľný pohyb nielen obyvateľom EÚ, ale aj ich najbližším príbuzným a manželským partnerom bez ohľadu na národnosť a občianstvo.

Írsko ako aj Dánsko argumentujú, že zachovanie práva rozhodnúť o vyhostení imigrantov aj keď sú manželmi ich občanov je nevhnutné pre lepšiu kontrolu imigrácie a boj proti tzv. formálnym manželstvám.

Rozsudok európskeho súdu pre Írsko znamená, že bude musieť prehodnotiť rozhodnutie vo viac než 1500 príapadoch, kedy odmietlo vydať povolenia na pobyt manželom občanov EÚ.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA