Kvalifikovanosť migrantov sa bude merať výškou platu

Inžinieri či doktori z tretích krajín pracujúci v EÚ budú musieť zarábať jeden a pol násobok priemernej mzdy v hostiteľskom štáte, aby sa kvalifikovali na udelenie európskej modrej karty.

Francúzske predsedníctvo oznámilo, že sa podarilo dosiahnuť prelomovú dohodu v rokovaniach o smernici o tzv. modrej karte, ktorá má do Európy prilákať vysokovalifikovaných pracovníkov z tretích krajín.

Definícia toho, čo vlastne kvalifikovaná práca je, bola základným kameňom úrazu konceptu európskej modrej karty. Tá má byť súčasťou širšej európskej imigračnej a azylovej politiky. V minulosti zlyhali pokusy zostaviť zoznam profesií, ktoré by sa mohli o modrú kartu uchádzať. Namiesto toho sa dohodlo, že bude platiť jediné kritérium, a tým bude výška platu. Kedže platy sa v Únii líšia od krajiny ku krajine, na modrú kartu sa kvalifikuje ten, ktorého zamestnávateľ bude ochotný platiť mzdu vo výške minimálne 1 a pol násobku priemernej mesačnej mzdy v danej krajine.

Niektoré krajiny navrhovali hranicu dvojnásobku priemernej mzdy, kým iné, ktoré sú otvorenejšie imigrácii, navrhovali 1,1 alebo 1,2 násobok. Kompromis sa ustálil na čisle 1,5 s výnimkou 1,2 násobku priemernej mzdy pre sektory, ktoré trpia akútnym nedostatkom pracovnej sily.

Niektoré štáty, ako napríklad Veľká Británia, Fínsko či Nemecko, kde legislatíva nepozná minimálnu mzdu, mali problémy s akceptovaním takto nastaveného konceptu. Dostali ale záruky, že priemerná mzda je čisto štatistický ukazovateľ a modrá karta nebude vyžadovať zmeny pracovného práva.

Očkáva sa, že ministri vnútra a spravodlivosti členských štátov podporia tento návrh na stretnutí 25.-26. septembra. Konečná dohoda o Imigračnom a azylovom pakte by mala uzrieť svetlo sveta na summite EÚ v polovici októbra.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA