Španielsko vraví „nie“ pracovníkom z Bulharska a Rumunska

Po Veľkej Británii a Írsku sa aj Španielsko rozhodlo obmedziť pracovníkom z Bulharska a Rumunska vstup na svoj pracovný trh.

Krátka správa:

Týždeň po oznámení Veľkej Británie a Írska, že obmedzia prístup na pracovný trh bulharským a rumunským pracovníkom, nasledovala príklad týchto krajín aj vláda Španielska. Španielsko už v minulosti uplatnilo dvojročné prechodné obdobie pre voľný pohyb pracovníkov z krajín predchádzajúceho rozšírenia a tú istú politiku uplatní aj v prípade Bulharska a Rumunska.

“… v súčasnosti v Španielsku žije okolo 400 000 Rumunov a 160 000 Bulharov…”
vláda Španielskeho kráľovstva

Podľa španielskej vlády už v súčasnosti v Španielsku žije okolo 400 000 Rumunov a 160 000 Bulharov, z čoho asi len polovica legálne a politika otvorených dverí by znamenala automatickú legalizáciu všetkých imigrantov, ktorí v krajine už žijú. Z dôvodu jazykovej podobnosti sa očakáva, že Španielsko a Taliansko sa stanú dôležitými destináciami pre imigrantov, najmä pre pracovníkov z Rumunska.

Bulharsko a Rumunsko vstupujú Únie v januári 2007.  V súčasnosti im plánujú otvoriť svoj trh práce len Česko, Estónsko, Fínsko, Poľsko, Slovensko a Švédsko. Podľa v súčasnosti platných pravidiel EÚ však Bulhari a Rumuni môžu stále cestovať do členských štátov EÚ ako turisti a pracovať v nich ako živnostníci.Rok 2006 bol určený v EÚ za „európsky rok pracovnej mobility“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA