Štúdia: Európania sa „stávajú mobilnejšími“

Za posledné roky narástol počet Európanov, ktorí buď pracujú v zahraničí alebo dochádzajú za prácou na dlhšiu vzdialenosť. Niektorí si myslia, že pracovná mobilita je jedinou cestou, ako sa vyhnúť nezamestnanosti alebo sociálnemu úpadku, konštatuje nová správa o pracovnej mobilite.

Takmer každý druhý obyvateľ Európy, ktorý má zamestnanie, má aspoň čiastočnú skúsenosť s pracovnou mobilitou. Vo väčšine prípadov (53%) však ide skôr o nevyhnutnosť, pričom respondenti by podľa vlastných slov volili skôr prácu vo svojom okolí, resp. dochádzanie za prácou len vo veľmi obmedzenej miere. Také sú hlavné závery prvej reprezentatívnej štúdie o pracovnej mobilite.

Spomedzi tých, čo sú pracovne mobilní, 41% dochádza do zamestnania na dlhšiu vzdialenosť, pričom denne strávi presúvaním sa tam a späť v priemere viac ako dve hodiny. Ďalších 29% strávi 60 nocí počas roka mimo svojho domova – na služobných cestách alebo ako sezónni, resp. týždenní pracovníci.

Len 14% ľudí v produktívnom veku sa kvôli pracovnému miestu trvalo presťahovalo a len menej ako 4% tak učinilo pre prácu v inej členskej krajine EÚ. Akokoľvek, hoci ide o pomerne nízke percento, v porovnaní s obdobím pred vstupom Bulharska a Rumunska do EÚ ide o nárast; pred 1. januárom 2007 iba 1,5% obyvateľov EÚ žilo kvôli práci v zahraničí.

Obyvatelia EÚ vo vyššom veku a občania s nižším vzdelaním vykazujú najnižšiu mieru mobility. Sú rezervovaní dokonca aj voči dochádzaniu za prácou v rámci svojej krajiny. Na druhej strane, otvorené hranice a sloboda pohybu vyhovujú najmä kvalifikovanej pracovnej sile.

„Ľudia hľadajú kompromis medzi odlišnými emocionálnymi väzbami na svoj domovský región a požiadavkou trhu práce stať sa mobilnými,“ tvrdí predstavovateľ správy, Sepp Kusstatscher (Zelení/EFA, IT). Inými slovami, vo všeobecnosti možno konštatovať, že dochádzanie za prácou spôsobuje problém čoraz menej Európanom. Spoluautorka správy, Anna Giza-Polesczuk, dopĺňa, že pre každého štvrtého mobilného obyvateľa je dochádzanie poslednou „šancou pre zabezpečenie si živobytia.“

Podnikatelia v poslednej dobe viackrát zopakovali, že viaceré odvetvia v istých regiónoch čelia nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Podľa nich, odpoveďou môže byť väčšia miera pracovnej mobility. Na druhej strane, niektoré krajiny EÚ, vrátane Nemecka a Rakúska, mobilitu obyvateľov nových členských krajín z rokov 2004 a 2007 obmedzujú prostredníctvom prechodných opatrení a neotvorenia svojho trhu práce.

Správu o pracovnej mobilite predstavil Sepp Kusstatscher (Zelení/EFA, IT) 17. októbra 2008. Prieskum vychádza z rozhovorov zo 7.220 respondentmi vo veku od 25 do 54 rokov. Oslovení pochádzajú z Belgicka, Francúzska, Nemecka, Poľska, Španielska a Švajčiarska.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA