Verejná doprava žiada silnejšiu podporu

Združenia zamestnancov a operátorov verejnej dopravy žiadajú, aby Komisia aktívnejšie presadzovala v mestách odklon od osobnej k verejnej doprave.

Krátka správa

Medzinárodná asociácia verejnej dopravy (UITP) a Európska federácia pracovníkov v doprave (ETF) chcú spoločnými silami presvedčiť Komisiu, že sa „nemôže viac obmedzovať na informovanie o úspešných príkladoch“ pri riešení obrovských problémov s dopravnými zápchami a znečistením v európskych mestách.

Len niekoľko dní pred tým, ako Komisia otvorí svoje prvé konzultácie (31. januára 2007), žiadajú obe organizácie aby mestá nad 100 000 obyvateľov povinne vypracovali plán udržateľnej dopravy.

Ich vyhlásenie odráža rezolúciu Európskeho parlamentu (Hegyiho správa, september 2006) k „Tematickej stratégii pre mestské životné prostredie“ vypracovanej Komisiou, ktorá žiada posun o 5% pasažier-kilometrov od osobných áut k udržateľnejším spôsobom, ako je verejná doprava, či bicykle, v období 2002-2012.

„Záväzné ciele by boli pekné, no uvedomujeme si, že to nie je realistické“, povedala zástupkyňa generálneho tajomníka ETF Sabine Trier. „To, o čo sa snažíme, je silnejšie politické vedenie.“

UITP a ETF tiež chcú, aby bola do septembra 2007 vypracovaná Zelená kniha o mestskej mobilite, ktorá by sa zaoberala otázkou financovania. V súčasnosti sa nemôže verejná doprava vypracovať na kvalitnú alternatívu osobným autám kvôli nedostatočnej podpore z verejných zdrojov a rastu cien pohonných hmôt.

„Musíme nájsť novú rovnováhu vo financovaní modelov dopravy“, tvrdí riaditeľka EuroTeam UITP Brigitte Ollier. Podľa nej je to možné dosiahnuť daňami, napríklad systémom „znečisťovateľ platí“, alebo schémami „platí ten kto získava“. Možnosti a ich výhody by mala identifikovať Komisia.

„Európske problémy s mestskou dopravou nemožno bez takéhoto integrovaného prístupu vyriešiť“ zdôrazňuje Guido del Mese, predseda Výboru UITP pre EÚ. Podľa neho sa politika doteraz zaoberala skôr technológiou, než zmenou vzorcov správania sa.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA