Francúzov trápi sociálny dumping

Francúzsko vedie boj za rovnejšie podmienky zamestnávania v Európe. Podľa ministra Repentina už nie je tabu ani európska minimálna mzda.

Podľa francúzskeho ministra pre záležitosti EÚ Thierryho Repentina, je veľkým problémom európska právna úprava  tzv. vysielaných pracovníkov. Za tých sú odvádzané často nižšie odvody a dávky ako za miestnych obyvateľov.

„Nie je to len ekonomický a sociálny problém, ale aj politický, ktorý súvisí s tým, ako vnímane Európu. Niektoré politické sily to použijú v európskych voľbách. Hovoríme síce len o 0,5 % pracujúcich ale psychologický dopad je dôležitý“, povedal v rozhovore pre francúzsky EurActiv.

„Techniky obchádzania miestny zákonov o sociálnom zabezpečení sú čoraz sofistikovanejšie. Zahraniční pracovníci sú v prekérnej situácii pretože ich prítomnosť je vnímaná nesprávne“, vysvetľuje.

„Pracujeme na tom, aby sme smernicu z roku 1996 zmenili“, hovorí Repentin. Podľa nej vyslaní pracovníci musia síce byť v režime domáceho pracovného práva, no odvody za nich zamestnávateľ platí podľa úpravy domovskej krajiny. To vytvára rozdiel v odmeňovaní a zvýhodňuje zahraničné firmy.

Francúzsko hľadá pre zmeny v smernici spojencov, no väčšina krajín to za prioritu nepovažuje. Najmä Veľká Británia sa chce vyhnúť ďalšej administratíve pre podniky.

Vo Francúzsku pracujú vyslaní pracovníci najmä v sektoroch ako je poľnohospodárstvo a stavebníctvo. Niektoré spoločnosti pôsobiace vo Francúzku najímajú zahraničných pracovníkov, aby sa vyhli sociálnym odvodom.

Francúzsku pozíciu k tomuto problému podporuje Európsky parlament. Dúfajú preto v zmenu v legislatívy ešte pred voľbami do EP v máji budúceho roka.

Európska minimálna mzda

Francúzsko tiež otvorilo diskusiu o európskej minimálnej mzde. Tu sa však rýchly postup neočakáva. „Nie je to tabu, ako ešte pred pár mesiacmi“, hovorí Repentin.

Téme je podľa neho výsostne dôležitá a ukázala by občanom, že „Európa je miestom, kde sa hľadajú riešenia a nie miestom, kde sa vedú preteky ku dnu“.

Minimálna mzda by vyriešila aj otázku sociálneho dumpingu v špecifických sektoroch ako je farmárstvo alebo jatky. Francúzi podnikatelia  sa sťažujú, že ich nemeckí konkurenti najímajú pracovnú silu z východnej Európy za dumpingové mzdy.

Minister hovorí, že ak by Nemecko zaviedlo minimálnu mzdu, konkurencia by bola férovejšia. Táto téma je v Berlíne v kontexte rokovaní o budúcej veľkej vládnej koalícii vysoko aktuálna.

Nedávna štúdia organizácie Eurofound ukázala, že ak by spoločný európsky štandard minimálnej mzdy mal byť napríklad nastavený na úroveň 60 % národného mediánu, Nemecko by to zasiahlo najvýraznejšie výrazne.

Dôvodom je, že v Nemecku je podiel pracujúcich, ktorí nedosahujú mzdu na úrovni 60 % národného mediánu najvyššie v celej EÚ, až 24,5 %.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA