Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu firiem v EÚ (15.-31. október 2008)

Portál Enterprise Europe Networ zverejnil ďalší výber ponúk na cezhraničnú spoluprácu európskych firiem.

Zoznam ponúk kooperačných partnerstiev:

A Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesníctvo

20081027015

Belgická spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu a distribúciu umelých trávových produktov, hľadá partnerov pre distribúciu

DB Výroba textílií a odevov

20081024016

Nemecký výrobca odevov hľadá partnerov – výhradných licenčných zástupcov, ktorí sa zaujímajú o predaj odevov v ich krajinách.

20081029007

Spoločnosť z Veľkej Británie, ktorá sa zaoberá výrobou vysoko žiaruvzdorných produktov hľadá obchodno-sprostredkovateľské služby v Európe, ale taktiež ponúka zastúpenie európskych spoločností vo Veľkej Británii.

DE Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera; vydavateľstvo a tlač

20081028023

Španielska spoločnosť, vyrábajúca gleje a lepidlá, určené na výrobu obuvi, nábytku, automobilového priemyslu, hľadá obchodno-sprostredkovateľské služby.

DG Výroba chemikálií, chemických výrobkov a chemických vlákien

20081030003

Rumunská spoločnosť vyrábajúca mydlo, čistiace a hygienické prostriedky hľadá zmluvných obchodných partnerov

20081024004

Španielska farmaceutická spoločnosť hľadá výhradných distribútorov farmaceutických a kozmetických produktov.

DI Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

20081030015

Grécka spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou presných kovových súčiastok (ako aj rezacími nástrojmi) na CNC technológii sa zaujíma o recipročnú výrobu, spoločné podnikanie, alebo odpredanie spoločnosti.

20081027011

Litovský producent ručne vyrábaného skla, hľadá distribútorov.

DJ Výroba kovov a kovových výrobkov

20081023027

Bulharská spoločnosť, špecializujúca sa v oblasti kovových odliatkov a foriem hľadá obchodných (zmluvných) partnerov.

DM Výroba dopravných prostriedkov

20081029015

Maďarská spoločnosť, zaoberajúca sa výrobou priemyselného potrubia a konštrukcií skladových nádrží, ponúka svoje služby v podobe subdodávateľskej spolupráce priemyselným spoločnostiam.

20081023029 Francúzska spoločnosť hľadá importérov luxusnej vychádzkovej obuvi.

20081030005

Talianska spoločnosť, zaoberajúca sa výrobou motocyklových, automobilových a lyžiarskych prilieb, hľadá distribútorov.

20081029003

Dánsky výrobca ergonomických proti únave a bezpečnostných matracov a podložiek, priemyselných kresiel, pracovných stolov, označovacích pások, hľadá výrobcov, alebo dodávateľov ergonomických obväzov a bandáží.

20081029010

Talianska spoločnosť, zaoberajúca sa výrobou matracov, vankúšov a relevantných produktov, hľadá obchodných agentov a distribútorov.

G Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru

20081030006

Francúzska komerčná agentúra, špecializujúca sa na priemyselnú kovovýrobu, hľadá priemyselných subdodávateľov – mandátorov, pôsobiacich v oblasti výroby bojlerov, "tabuľového" a "listového" kovu (plechov) a mechanického, ako aj laserového zvárania.

K Nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti

20081028025

Spoločnosť z Veľkej Británie, ktorá sa zaoberá softvérom, napomáhajúcim inžinierom a dizajnérom cestných a železničných mostov, hľadá distribútorov svojich produktov v európskych krajinách, ktoré prijali Euro kódy pre dizajn mostov. 20081029016
Maďarská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na počítačové programovanie a konzultácie v oblasti IT, ponúka svoje služby ako subdodávateľ relevantným spoločnostiam.

N Zdravotníctvo a sociálna pomoc

20081030010

Maďarská spoločnosť, špecializujúca sa na medicínsku a dentálnu prax, hľadá obchodné sprostredkovanie a ponúka svoje výrobky aj v podobe subdodávateľskej spolupráce spoločnostiam, pôsobiacim v oblasti zdravotníctva, medicínskej a dentálnej starostlivosti, univerzitám a pod.

O Ostatné spoločenské, sociálne a osobné služby

20081027006

Slovinská spoločnosť hľadá investorov pre vesmírne múzeum a centrum dobrodružnej turistiky. Centrum by mohlo ponúkať vesmírne múzeum, vedecký výskum a pod.

Ak sa vaša spoločnosť zaoberá niektorou z týchto oblastí a má záujem o spoluprácu, kontaktné informácie nájde na stránke Enterprise Europe Network Slovensko.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA