Almunia: Dobré časy sú preč!

Dobré časy ekonomického rastu sú preč a Európe nezostáva nič iné, len sa zamerať na reformy - vyhlásil komisár pre ekonomické a menové záležitosti Joaquín Almunia.

“Už sa nemôžeme tešiť z pozitívneho ekonomického prostredia posledných dvoch rokov. Dobré časy sú preč!” Aj takto komentoval súčasnú situáciu v Európe komisár Joaquín Almunia na parížskej konferencii OECD.

Neistotu spôsobuje globálna finančná kríza, svetové ceny ropy, potravín a spomalenie americkej ekonomiky, ktorá sa dokonca “dostáva do recesie,” vyhlásil Almunia. Preto odporúča, aby sa Európa pripravila na:

  • ekonomiku založenú skôr na vedomostiach ako na výrobe
  • starnutie a pokles populácie
  • stále viac prepojenú a konkurujúcu globálnu scénu, kde klesajú zásoby prírodných zdrojov
  • nárast cien spôsobený klimatickými zmenami a nedostatkom zdrojov

Negatívne vyhliadky komisár zmiernil vyhlásením, že “európska ekonomika doposiaľ zvládla tieto premenlivé podmienky celkom dobre.” Komisia síce znížila očakávaný ekonomický rast, ale “rast HDP na úrovni 2% je ďaleko od rizika recesie.”

Napriek tomu je nevyhnutné “urgentne zvýšiť reformné snaženie,” pretože iba reformy dokážu zmierniť následky dočasného spomalenia ekonomiky: “Štrukturálne reformy zvýšia potenciál rastu a schopnosť prispôsobiť sa zmenám, čo urobí ekonomiky flexibilnejšie a odolnejšie.”

Komisár Almunia pomenoval niekoľko oblastí, na ktoré by sa reformné snaženie členských štátov malo zamerať:

  • vzdelávanie – malo by byť "hlavným záujmom členských krajín" s cieľom podporovať dosiahnutie čo najvyššieho vzdelania a zvyšovať podiel celoživotného vzdelávania
  • investície do vedy, výskumu, inovácií
  • rozvíjanie piatej slobody – voľného pohybu vedomostí
  • zlepšiť podmienky pre malých a stredných podnikateľov
  • zamerať sa na problémy spojené s energetikou a klimatickými zmenami
  • riešiť problém starnutia populácie

Štrukturálne reformy prinesú najlepšie výsledky len v kombinácii so zdravými verejnými financiami a znižovaním rozpočtového deficitu, upozornil Almunia.

Na parížskej konferencii podporil Almuniove argumenty aj šéf Medzinárodného menového fondu Dominique Strauss-Kahn. Doslova vyhlásil, že “súčasná finančná kríza by mohla byť použitá ako páka na presvedčenie európskych občanov o potrebe ekonomických reforiem.”

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA