Briti tlačia na to, aby sa summit venoval aj vnútornému trhu

Skupina deviatich členských krajín na čele s Veľkou Britániou chce mať istotu, že summit Európskej rady nebude tento týždeň riešiť len dlhovú krízu v eurozóne, a požaduje, aby sa v programe schôdzky počítalo i s otázkou jednotného vnútorného trhu a odstraňovania prekážok pre podnikanie.

V liste adresovanom stálemu predsedovi Európskej rady Hermanovi Van Rompuyovi a predsedovi Komisie Josému Manuelovi Barrosovi skupina deviatich hláv štátov a vlád uviedla, že by sa krajiny mali spoločne snažiť o dobudovanie vnútorného trhu, ďalšiu liberalizáciu zahraničného obchodu voči tretím krajinám a odstráneniu prekážok pre podnikanie.

Predstavitelia Dánska, Poľska či Lotyšska upozorňujú. Že bez zásadných reforiem Európa môže počítať s nízkou produktivitou, vysokou nezamestnanosťou, stratou investícií a relatívnym hospodárskym úpadkom.

Marcový summit sa tradične venuje konkurencieschopnosti EÚ. Tento rok však hrozí, že agendu stretnutia úplne pohltí pripravovaný Pakt pre euro, úprava Paktu stability a rastu a ďalšie kroky, ktorými sa eurozóna snaží trhy presvedčiť o tom, že dokáže dostať svoju dlhovú krízu pod kontrolu a už sa nebude opakovať.

Britský minister pre európske záležitosti David Lidington v tejto súvislosti vyhlásil, že hospodársky rast je pre voličov nemeckých kresťanských demokratov Angely Merkelovej iste oveľa zaujímavejší ako otázky spojené s paktom stability.

Ako povedal pre EurActiv, pokiaľ kdekoľvek v Európe, a je jedno či to je Londýn alebo Bádensko-Württembursko, "zaklopete na dvere zistíte, že hoci je stabilizačný mechanizmus dôležitý, prvé o čom ľudia budú rozprávať a čo k nim otvorí cestu sú pracovné miesta, rast, investície a životná úroveň".

Zóna voľného obchodu

Štátnici v liste Komisiu vyzývajú, aby pri najbližšej možnej príležitosti zverejnila informácie o krokoch, ktoré štáty vykonali smerom k otvoreniu trhu služieb, obmedzeniu počtu regulovaných profesií, dokončeniu vnútorného energetického trhu a podpore obchodovaniu cez internet.

Európska rada i Komisia podľa nich ďalej musí urobiť všetko pre to, aby EÚ uzavrela dohody o voľnom obchode s Indiou, Kanadou, Japonskom a krajinami Mercosur a ASEAN, a to ešte pred koncom funkčného obdobia súčasného zloženia exekutívy.

Komisiu ďalej žiadajú, aby do konca leta prišla s návrhom, vďaka ktorému by malé a stredné podniky dostali výnimku z európskej regulácie. Do konca roku by podľa nich mala preložiť aj návrh na to, ako vytvoriť spoločný trh s rizikovým kapitálom a riešenia situácie okolo európskeho patentu.

REKLAMA

REKLAMA