Brown a Sarkozy podporujú „zelené dane“

Francúzsko a Británia oznámili, že podporujú zníženú DPH pre „zelené“ autá, energeticky efektívne žiarovky a ostatné spotrebné tovary šetrné k životnému prostrediu. Akákoľvek zmena európskych pravidiel v oblasti daní však bude vyžadovať jednomyseľný súhlas všetkých 27 členov.

Krátka správa

Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy a britský premiér Gordon Brown vyhlásili 20. júla v Paríži, že „požiadajú francúzskeho a britského ministra financií, aby v najbližšom čase oslovili Komisiu, aby navrhla našim európskym partnerom, aby všetky ekologicky čisté výrobky profitovali zo zníženej sadzby DPH“.

„Nie je spravodlivé, že znečisťujúce autá stoja menej ako autá, ktoré neznečisťujú“, povedal Sarkozy.

Medzi takýmito „zelenými“ produktmi sú autá s nižšími emisiami CO2, izolačné materiály znižujúce spotrebu tepla v budovách, efektívne žiarovky a ostatné energeticky efektívne spotrebiče. Lídri by mali pre takéto tovary navrhnúť 5% DPH, čo je podstatné zníženie oproti normálnej sadzbe v Británii (17,5%), vo Francúzsku (19,6%), i oproti slovenským 19%.

Komisia podporuje väčšiu harmonizáciu DPH. Nedávno k tejto otázke vydala oznámenie, a vo dvoch zásadných dokumentoch – Zelenej knihe o daňovej reforme (marec 2007) a Integrovanej produktovej politike (august 2004) – navrhla dane ako nástroj pre „zelenšie“ európske hospodárstvo.

V júli 2005 tiež Komisia navrhla celoeurópsku automobilovú daň založenú na emisiách CO2. Podporuje ju Európsky parlament, i automobilový priemysel, ktorý ju uprednostňuje pred legislatívnym obmedzením emisií.

No zníženie, či harmonizácia DPH v členských krajinách vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých 27 členov. Európsky parlament má v daňových otázkach len konzultačnú funkciu.

Komisia tiež priznáva, že manévrovací priestor v otázke znížených sadzieb DPH je úzky, pretože ich považuje za možný zdroj narušenia vnútorného trhu EÚ. „Je potrebný politický input, aby sme vedeli rozhodnúť, aké narušenia sú považované za akceptovateľné“, píše sa v tlačovom vyhlásení z 5. júla.

Existujú tiež obavy, že znížená DPH na „zelené“ produkty môže narušiť obchod s rozvojovými krajinami, najmä vo vzťahu k biopalivám. Komisia by mala predložiť návrh na zjednotenie sadzieb DPH začiatkom roku 2009.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA