Brusel navrhol regulácie ratingových agentúr

Európska komisia navrhuje striktné regulácie ratingových agentúr v rámci opatrení voči finančnej kríze. Lídri EÚ firmy ako Fitch a Moody´s považujú za spúšťací mechanizmus otrasov na finančných trhoch.

Podľa Komisie vlastná regulácia ratingových agentúr v Európe zlyhala a preto navrhli balík okamžite aplikovateľných pravidiel, ktoré umožnia nielen monitorovať ich, ale aj zabrániť prípadným konfliktom záujmu. Podľa nových regulácií by ratingové spoločnosti mali byť povinné registrovať sa v centrálnej európskej databáze založenej Výborom európskych bezpečnostných regulátorov (CESR). Databáza bude obsahovať aj informácie o operáciách ratingových agentúr v EÚ počas minulosti, čo ich klientom (napríklad investorom) umožní rýchlo si overiť presnosť ich ekonomických prognóz a tiež si tieto fakty porovnať s konkurenciou.

Doteraz nebolo ľahké overiť si platnosť minulých ratingov. U agentúr by sa takto mal vyvolať záujem, aby začali dôkladne skúmať spoločnosti svojich klientov, aby nezaostali za ostatnými hráčmi na trhu.

Konflikt záujmov

Okrem spustenia finančnej krízy ratingovým agentúram pripisujú aj veľké konflikty záujmov. Najmä kvôli tomu, že banky, ktorých úroveň klasifikujú, si ich zároveň platia ako konzultantov. Komisia teda rieši aj možnosť potenciálnych konfliktov záujmu. Brusel vyzval ratingové spoločnosti, aby sa podriadili novým pravidlám. Vrátane požiadavky, aby zverejnili mená klasifikovaných spoločností, ktoré majú viac ako 5-percentný podiel na ziskoch agentúry. Toto opatrenie by malo zamedziť tendenčným ratingom na základe finančných záujmov.  

Ratingovým agentúram  zakážu klasifikovať aj spoločnosti v ktorých majú ich analytici podiely alebo vlastnia ich finančné produkty. Konzultačné a poradenské ratingové služby nebudú môcť poskytovať aj tie spoločnosti, ktoré sú samy predmetom ratingu. Ďalším opratrením na predídenie konfliktov záujmu je aj nariadenie, aby na čele každej agentúry boli minimálne traja rovnocenní riaditelia.

Dozor

Aby sa zvýšila transparentnosť ratingového procesu, agentúry budú musieť zverejniť aké metódy, modely a ratingové hypotézy využívajú. Investori by tak mali ľahšie porozumieť výsledkom, ktoré im agentúry predložia. Toto nariadenie je najkontroverznejšie, pretože takto môžu agentúry stratiť ratingovú nezávislosť. Agentúry sa obávajú, že kontola by mohla ukončiť modifikovanie ratingového procesu. Komisia však ubezpečuje, že zaručí, aby nedošlo k ovplyvňovaniu obsahu ratingov.

Problematická je aj koordinácia dozoru. Každý štát ju zatiaľ bude mať na starosti sám. V prípade medzinárodnej kontroly, zatiaľ nie je jasné, či členské štáty dodovolia zásah Komisie, ktorý by spočíval v tom, že „dozor“ by mal dôležitejšiu pozíciu v krajine, kde agentúra sídli. Podobný problém vznikol aj v prípade kontroly bankového a poisťovacieho sektora. Komisár McCreevy v tomto prípade tiež zatiaľ vylúčil myšlienku kontroly na úrovni EÚ.

Európska ratingová agentúra?

Ratingové agentúry majú záujem, aby sa európske pravidlá zhodovali s medzinárodnými reguláciami, pretože čím podobnejšie pravidlá, tým lepšie pre rating. Avšak Komisia napriek poukazovaniu na to, že medzinárodný IOSCO kód bol referenčným bodom, upozornila, že zanikol spolu so štandardami v tých oblastiach, kde bolo treba zaviesť najprísnejšie pravidlá.  

McCreevy sa pozitívne vyjadril k myšlienke založiť Európsku ratingovú agentúru. „Uvítali by sme to,“ uviedol pred tým, ako zdôraznil, aký zložitý by bol tento krok. V súčasnosti väčšina ratingových agentúr, ktoré operujú v Európe majú základňu v USA. Mnohí teda vidia úplne nové európske agentúry ako dôležitý krok k zvýšeniu konkurencie v EÚ.  

Pozície:

Komisár pre vnútorný trh a služby Charlie McCreevy povedal: „Chcem, aby Európa zaujala vedúcu pozíciu v tejto oblasti. Naše návrhy presahujú pravidlá ostatných jurisdikcií. Sú však potrebné na ozdravenie trhu ratingových služieb v EÚ.“

Liberálny poslanec Wolf Klinz návrh okomentoval: „Návrh Komisie ide správnym smerom a podporí reputáciu ratingových agentúr, zvýši trasparentnosť a spoluprácu medzi kontrolnými autoritami. Napriek tomu nerieši nedostatočnú konkurenciu. Treba ju rozvinúť, a preto musíme v Európe zredukovať bariéry pri vstupe na trh.“

Martin Winn, hovorca ratingovej agentúry Standard & Poor’s, povedal: „Zdieľame cieľ Komisie, ktorá sa snaží o transparentnejší a sebavedomejší trh. Študujeme ich najnovšie návrhy a uvidíme, či sa zhodujú s ratingovými názormi, ktoré sú nezávislé a medzinárodné konzistentné.“

Ratingová agentúra Fitch uvítala, ako Komisia pristupuje k zavedeniu regulácií v EÚ, ktoré sú porovnateľné s tými v USA, pretože sú založené na rovnakých princípoch. „Teší nás, že v návrhu explicitne zakazuje zásah regulačných autorít do kontextu ratingových názorov.  Budeme pokračovať v hľadaní spoločného východiska a budeme sa držať spolu s Komisiou, Radou a Parlamentom na konštruktívnej ceste postupujúceho schvaľovacieho procesu.“     

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA