Budúcnosť malých európskych firiem: Zahraničné ambasády a dostupnejší kapitál?

Špeciálne obchodné ambasády v Brazílii a ďalších rýchlo rastúcich ekonomikách, jednoduchšie podmienky pri získavaní bankových úverov a nové investičné fondy na pomoc inovatívnym podnikom, to by mali byť hlavné súčasti akčného plánu Európskej komisie, ktorý by mala zverejniť koncom roka.

Podľa informácií, ktoré získal EurActiv, by plán ako zlepšiť prístup malých podnikov k finančným prostriedkom mali zverejniť budúci mesiac s tým, že finálna verzia by mala byť hotová v decembri. Ide o spoločnú iniciatívu komisárov Michela Barniera (vnútorný trh) a Antonia Tajaniho (priemysel a podnikanie). Súčasťou by malo byť aj zlepšenie podmienok pre venture kapitálové investície v európskych malých a stredných podnikoch.

Cezhraničné venture kapitálové investície prioritou Aktu o jednotnom trhu

Jednou z kľúčových priorít Aktu o jednotnom trhu je cezhraničné venture kapitálové investovanie, avšak o presnej forme, prípadne novom fonde sa bude aktívne rokovať. Zrejme pôjde o rozšírenie kapacity Európskeho investičného fondu, no na druhej strane môže dôjsť k zavedeniu nového modelu založeného na menších fondoch.

Najproblematickejším bodom je zdaňovanie investícií. Gerhard Huemer, riaditeľ pre hospodársku a fiškálnu politiku odborovej organizácie zastupujúce záujmy zamestnávateľov v oblasti remesiel, živností a malého a stredného podnikania (UEAPME) uviedol: „Ak by ste boli súkromným investorom v Nemecku a investovali by ste do francúzskeho fondu, ktorý investuje do malých a stredných podnikov, ktorých dividendy sú vyplácané napríklad vo Veľkej Británii, odpoveď na otázku, kde sa má zaplatiť daň z dividend, je veľmi zložitá.“

Podľa zdroja, ktorý sa na vyjednávaniach zúčastňuje, by sa investičné procesy mali vďaka plánu zjednodušiť. Okrem toho by mali byť nastavené aj rôzne úrovne hodnotenia solventnosti podnikov v prípade, že chcú získať financovanie. „Treba prihliadať aj na inovácie, napríklad skúmaním koľko patentov sa daná firma snaží registrovať a podobne,“ uviedol zdroj.

Miesto pod slnkom pre malé a stredné podniky

Akčný plán bude zahŕňať aj niekoľko nefinančných bodov, zameraných na zmenu spôsobu fungovania inštitúcií tak, aby boli viac naklonené malým a stredným podnikom.

Europoslanec Peter Šťastný (EĽS, SDKÚ-DS) ako spravodajca k rozpočtu EÚ na budúci rok za výbor pre medzinárodný obchod (INTA) podporuje projekty, ktoré umožnia zrýchliť prístup európskych podnikov na rýchlo rozvíjajúce sa trhy a regióny. "Považujem to za výbornú investíciu, s viacnásobným návratom. V ťažkých ekonomických časoch ako tie, v ktorých práve žijeme sú tieto aktivity ešte dôležitejšie. Centrá obchodu ako Čína, India, Thajsko práve teraz vo väčšej miere nastupujú na internet. V výbore prešli takmer jednohlasne dva pozmeňujúce návrhy v prospech internacionalizácie európskych malých a stredných podnikov. Nie je to drahé a môže sa nám to viacnásobne vrátiť, ekonomicky aj politicky“

Dánsky ľudový europoslanec Bendt Bendtsen (EPP) presadzuje vytvorenie siete jednoduchých dočasných kancelárií pre európske malé a stredné podniky v rýchlo rastúcich ekonomikách ako Brazília, ktoré by administrovala Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

Podľa jeho slov by tieto úrady mohli firmám lacno a efektívne pomôcť zistiť, či majú na takýchto trhoch šancu na úspech. „Potrebujeme pomôcť malým a stredným podnikom dostať sa na exportné trhy, pretože úroveň rastu v krajinách BRICS ostáva na vysokej úrovni,“ vysvetlil.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA