Cena práce na Slovensku je najvyššia z krajín V4 (INFOGRAFIKA)

V Dánsku sú hodinové pracovné náklady takmer 10-krát vyššie než v Bulharsku.

Podľa najnovšej štatistiky Eurostatu vzrástla priemerná hodinová cena práce v EÚ v roku 2016 na 25,4 €. Takmer 24 % z tejto sumy tvoria nemzdové náklady zamestnávateľov (odvody).

Medzi jednotlivými členskými štátmi zostávajú veľké rozdiely. Najvyššie hodinové pracovné náklady sú v Dánsku (42 €), najnižšie v Bulharsku (4,4 €). Na Slovensku je priemerná hodinová cena práce 10,4 €.

Značné sú aj rozdiely v podieloch nemzdových nákladov. Najviac, až tretinu (33,2 %) z celkovej ceny práce, tvoria nemzdové náklady vo Francúzsku. Na Malte tvoria odvody zamestnávateľov len 6,6 % z ceny práce. Na Slovensku je to v priemere 26,4 %.

 

Slovensko vedie vo V4

Slovensko malo minulý rok najvyššiu priemernú hodinovú cenu práce z krajín Vyšehradskej štvorky.

Oproti predošlému roku (2015) však stúpla cena práce najviac v Maďarsku. V Poľsku medziročne klesla.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA