Cezhraničné platby onedlho jednoduchšie

Onedlho by už mohli byť cezhraničné bezhotovostné platby rovnako jednoduché, ako vnútroštátne. Komisia a ECB ustúpili a dovolili účtovať za takéto operácie poplatok – no len mierny, odôvodnený a len prechodne.

Cezhraničné bezhotovostné platby má uľahčiť projekt SEPA (Single Euro Payments Area – Jednotná oblasť platieb v eurách). Ak sa ho podarí zavŕšiť, pre spotrebiteľa alebo podnikateľa bude znamenať, že bezhotovostnú platbu do ktorejkoľvek krajiny eurozóny bude môcť uskutočniť rovnako jednoducho, ako domácu platbu.

SEPA je súkromnou iniciatívou európskych bánk, inštitúcie EÚ ju však podporujú ako nástoj posilnenia spoločného európskeho trhu. Jej napredovanie však brzdili nezhody o tom, či môžu banky za podobné transakcie účtovať mimoriadny poplatok.

Dohoda sa podstatne priblížila vo štvrtok, keď Európska komisiaEurópska centrálna banka vyhlásili, že sú pripravené akceptovať takýto poplatok, ak bude „objektívne odôvodnený“ a zavedený na obmedzený čas. Komisárka pre konkurenciu Neelie Kroes včera zdôraznila, že hoci môže byť potrebné zaviesť poplatok pre cezhraničné platby podľa SEPA, jeho zavedenie musí byť „prísne časovo obmedzené“ a „nie s cieľom vytvorenia dodatočného zisku pre banky“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA