Chemická legislatíva REACH vstupuje do platnosti

Legislatíva regulujúca registráciu, hodnotenie a autorizáciu chemických látok (REACH) vstúpila do platnosti 1. júna, stále však vzbudzuje kontroverzné reakcie. Chemický priemysel zdôrazňuje náklady, ktoré im prinesie, no je pripravený požiadavky splniť, environmentálne skupiny poukazujú na pretrvávajúce nedostatky.

Pozadie

Jedna za najdlhších legislatívnych ság v histórii EÚ sa odvíjala viac ako štyri roky a bola charakteristická tvrdým lobingom zo strany priemyslu i environmentálnych a spotrebiteľských skupín. REACH má dopady na viacero priemyselných sektorov – od výrobcov chemických látok, až po ich užívateľov (napríklad v poľnohospodárstve).

Otázky

REACH bol schválený Parlamentom a Radou v decembri 2006. Vyžaduje, aby veľké množstvo chemických látok, využívaných v priemysle i domácnostiach, prešlo počas jedenásťročného obdobia procesom kontroly a registrácie.

Európska chemická agentúra v Helsinkách, ktorá bude celý proces riadiť, začne fungovať 1. júla 2007 a prvé žiadosti na registráciu začne akceptovať o rok na to. Prvé látky budú môcť byť registrované – alebo zakázané, ak budú príliš toxické, a nahradené menej škodlivou alternatívou – za tri až štyri roky.

Pozície

Európska rada chemického priemyslu (Cefic) vo svojom vyhlásení píše: „Bolo by nerealistické, ak by ktokoľvek predpokladal, že budú všetky aspekty REACH fungovať od „dňa 1“. To však nemôže byť výhovorkou – musíme zariadiť, aby fungovali a to bude vyžadovať snahu na strane priemyslu, Komisie novej Európskej chemickej agentúry, a národných zodpovedných autorít, aby hľadali riešenia problémov, ktoré môžu nastať, a zabezpečili rýchle zdieľanie skúseností a osvedčených postupov.“

Cefic vytvorila špeciálnu konzultačnú službu, ktorá má pomôcť spoločnostiam splniť legislatívu. Ostatné priemyselné skupiny, ako britská Asociácia chemického priemyslu (CIA), či nemecký chemický komplex BASF, vytvorili vlastné konzultačné služby.

ETUC, európska odborová konfederácia, privítala spustenie REACH. Vyslovila však poľutovanie nad faktom, že povinnosť poskytovať informácie o následkoch chemických látok na bezpečnosť pracovníkov sa vzťahuje len na tretinu z pôvodne navrhovaného množstva.

Dánsky Inštitút environmentálnych hodnotení (IMV) vydal správu o otázke autorizácie určitých chemických látok na základe socio-ekonomických analýz – REACH obsahuje ustanovenia, na základe ktorých je možná autorizácia látok v prípade, že ich socio-ekonomické prínosy sú dôležitejšie ako zdravotné či environmentálne riziká. IMV varuje, že bude „veľkou výzvou zabezpečiť tvorbu vyvážených a dobre informovaných socio-ekonomických analýz“. Pýta sa preto, či priemysel, kompetentné autority alebo MVO majú nástroje potrebné na vytvorenie hodnoverného hodnotenia.

V otvorenom liste komisárom EÚ z 22. mája 2007 píše koalícia environmentálnych MVO, medzi ktorými sú Priatelia Zeme Európa, WWF a Európsky environmentálny úrad, že: „je príliš skoro na oslavovanie“ REACH, nakoľko regulácia má „nedostatky a medzery a v budúcnosti jej hrozí ďalšie oslabovanie“. Koalícia je znepokojená najmä neuzavretými revíziami, ktoré môžu povoliť používanie nebezpečných chemických látok, spôsobujúcich poškodenia endokrinného systému.

Greenpeace zaslal 29. mája posledný komentár Európskemu ombudsmanovi ohľadom jeho sťažnosti voči Komisii, známej pod menom „Toxická loby“. Greenpeace tvrdí, že Komisia prijala politiku, pri ktorej „určití jednotlivci boli v krátkom období po sebe zamestnaní v chemickom priemysle a Európskou komisiou, aby pracovali na REACH“. Komisia obvinenie popiera.

Ďalšie kroky

  • 1. jún 2008: Európska chemická agentúra akceptuje prvé registrácie
  • Jún 2018: končí sa fáza registrácie

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA