Členovia EÚ boli usilovní v zavádzaní smerníc

Podľa posledných údajov dosiahli členské krajiny doteraz najlepšie výsledky v prenášaní legislatívy EÚ do národných zákonov. Na konci rebríčka je Taliansko.

Krátka správa

Podľa Rebríčka vnútorného trhu, vydávaného Komisiou, sa do konečného termínu nestalo národnými zákonmi len 1,2% smerníc týkajúcich sa vnútorného trhu. V júli 2006 to bolo ešte 1,9%, lídri EÚ v júli 2001 stanovili ako cieľ menej než 1,5% smerníc neprenesených do národnej legislatívy.

Komisár pre vnútorný trh a služby Charlie McCreevy žiada ďalší pokrok: „Vyzývam ich, aby sa teraz snažili o reálny cieľ – nulový deficit – a zabezpečia, že pravidlá, ku ktorým sa zaviazali, budú aplikovať korektne a spravodlivo.“

Medzi členskými krajinami bolo najhoršie Taliansko s „tri krát vyšším počtom šetrení nesprávne prenesených, alebo nesprávne aplikovaných, pravidiel Vnútorného trhu, než je priemer“, čo je spolu 161 právnych konaní proti krajine. „Vysoko nad priemerom sa ocitlo aj Španielsko, Francúzsko, Grécko, Nemecko, PortugalskoBelgicko“, uzatvára Komisia.

Nárast konaní proti Poľsku v minulom roku bol označený za „alarmujúci vývoj“. V porovnaní s priemerom u ostatných nových členských krajín je ich počet dvojnásobný.

Nemecký minister hospodárstva Michael Glos vyhlásil, že Nemecko sa bude snažiť o prísnejšie ciele: „V rámci Nemeckého predsedníctva sme navrhli, aby bol súčasný cieľ maximálneho deficitu implementácie 1,5% znížený na 1%.“

Medzi neprenesenou legislatívou sa však nachádzajú aj niektoré zásadné úpravy. Väčšina členských krajín napríklad nezaviedla do predpísaného 31. januára 2007 Smernicu pre trhy s finančnými nástrojmi (MiFID), jednu z najzásadnejších reforiem finančného trhu v EÚ. V termíne to stihla len Británia a Bulharsko, čoskoro bude nasledovať Írsko.

Komisár McCreevy vyhlásil, že v polovici februára zváži začatie konania proti tým členským krajinám, ktoré nezavedú smernicu načas.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA