Čo bráni Európanom začať podnikať?

Komisia a Rada sa v konzultáciách na vysokej úrovni snažia nájsť spôsob, ako zvýšiť v Únii podnikateľskú aktivitu. Podľa prieskumov sú hlavnými bariérami začatia podnikania v EÚ riziko, náklady a čas.

Pozadie

Jednou z otázok, o ktorých rokovali lídri EÚ na Jarnej rade, bola kľúčová úloha malých a stredných podnikov pri vytváraní pracovných miest a generovaní rastu. Európa má v posledných rokoch pomerne zlé výsledky v oblasti vytvárania nových podnikov. V EÚ trvá založenie novej spoločnosti priemerne 24 pracovných dní, v Taliansku je to dokonca 35 dní.

záveroch Rakúskeho predsedníctva sa píše: „Existuje potreba vyvinúť celkovú podpornú politiku pre MSP všetkých typov, ako aj regulačné prostredie ktoré bude jednoduché, transparentné a ľahko aplikovateľné.“ Rada identifikovala niekoľko kľúčových prvkov, ktoré sú hlavnou príčinou nízkej podnikateľskej aktivity v Európe. Na základe toho vyzvala Komisiu aby „predložila špecifické kroky pre podporu rastu a rozvoja MSP, ako sú dlhšie prechodné obdobia, zníženie poplatkov, zjednodušenie požiadaviek na podávanie výkazov, a výnimky.“

Niektoré členské krajiny EÚ už prijali rozhodujúce kroky pre uľahčenie administratívneho bremena zakladania nových podnikov. Portugalsko, krajina s reputáciou mimoriadne neefektívnej administratívy, začala s intenzívne diskutovanou službou Empresa na hora (podnikanie do hodiny). Podľa tejto novej schémy, ktorá vyniesla krajinu na vrchol rebríčkov v rýchlosti zakladania podnikov, bude čoskoro možné vybaviť všetky náležitosti pre vytvorenie novej firmy prostredníctvom internetu, pri celkových nákladoch nie viac ako 360 eur.

Otázky

Jarný summit sa dohodol na niekoľkých opatreniach pre uľahčenie bremena pre ľudí v EÚ, ktorí chcú začať podnikať. V záveroch summitu je podčiarknuté:

  • Členské krajiny sa dohodli, že sa do roku 2007 vysporiadajú s administratívnou záťažou pri zakladaní nových podnikov zavedením systému, v ktorom je možné vybaviť všetky náležitosti na jednom mieste (one-stop-shop), alebo podobných opatrení.
  • To isté sa týka aj zamestnávania prvého zamestnanca v spoločnosti, čo by nemalo vyžadovať viac ako návštevu jedného úradu.
  • Dohodli sa, že koncom roku 2007 má byť priemerný čas založenia podniku (najmä malého a stredného podniku) v EÚ jeden tyždeň.

Na konferencii, ktorá sa konala 28. marca, diskutovali experti o odstrašujúcom efekte, aký má hrozba insolventnosti na ľudí, ktorí chcú začať podnikať. Účastníci sa zhodli, že bankrot je v Európe stále stigmatizovaný a strach z bankrotu býva dôležitou bariérou pre zakladanie vlastnej firmy. Debatovali o možnostiach zabezpečenia väčšej spoločenskej akceptovateľnosti rizikových investícií, ale aj možnostiach prevencie nesolventnosti, napríklad zavedením mechanizmov skorého varovania a pomoci spoločnostiam v problémoch, napríklad štátnou pomocou. Posledná časť konferencie hľadala spôsoby ako podporiť podnikateľov, ktorí podstúpili riziko ale skrachovali, aby začali podnikať znovu. Väčšina z prezentácií konferencie je dostupná na internete.

Zlepšovanie podnikateľského prostredia je aj jednou z priorít slovenského Národného programu reforiem (slovenský akčný plán pre Lisabonskú stratégiu). Vláda v ňom identifikuje niekoľko priorít:

  • vysoká vymožiteľnosť práva
  • verejné inštitúcie ako partner a nie bremeno
  • efektívny prístup ku kapitálovému trhu pre všetky podniky
  • kvalitná fyzická infraštruktúra a služby v sieťových odvetviach
  • liberalizácia trhov

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA