Ďalší krok k jednotnému trhu so službami

Ministri EÚ schválili návrh legislatívy, ktorá otvorí vnútorný trh so službami. Smernica, ktorá sa teraz vráti do Európskeho parlamentu na druhé čítanie, je jedným z kľúčových prvkov stratégie pre rast a pracovné miesta.

 

Krátka správa

Originál návrhu smernice o službách (ktorá sa stala známa ako „Bolkesteinova smernica“) bol jednou z najkontroverznejších európskych legislatív. Smernica vstúpila aj do diskusií pred referendami o Ústavnej zmluve vo Francúzsku a Holandsku. Definovala pravidlá pre firmy a jednotlivcov poskytujúcich komerčné služby v inej ako vlastnej krajine v EÚ. Nakoľko sektor služieb zodpovedá asi 70% HDP v EÚ, jeho otvorenie je považované za zásadný predpoklad úspechy stratégie pre rast a zamestnanosť (reformovanej Lisabonskej stratégie).

Pôvodný návrh však bol po silnom verejnom tlaku stiahnutý – proti sa nakoniec postavil Európsky parlament i niektoré vlády. Komisia predstavila oslabenú verziu, ktorá mala šancu prejsť Európskym parlamentom. V prvom čítaní vo februári 2006 bol nájdený kontroverzný kompromis, ktorý obmedzil aplikovateľnosť legislatívy keď vylúčil viacero sektorov, ktoré pôvodne spadali Bolkesteinovau smernicu.

Reakcie aktérov na hlasovanie Parlamentu boli zmiešané. Väčšina odborových a sociálnych organizácií kompromis privítala, podnikateľské asociácie ako UNICE či AmCham EU však vyjadrili sklamanie.

Ministri EÚ odsúhlasili 29. mája 2006 legislatívu v líniách ako ju nanovo navrhla Komisia a pozmenil Európsky parlament. Zhodou okolností sa to stalo presne rok po tom, ako Francúzi zamietli Ústavnú zmluvu v referende, v ktorom bola smernica jednou z najdiskutovanejších tém.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA