Ďalšie milióny eur pre prepustených

Európska komisia uvoľnila viac ako tri milióny eur na pomoc portugalským a maltským pracovníkom, ktorí prišli o prácu.

Prepustení Portugalčania a Malťania dostanú podporu 3,1 mil. eur z Európskeho globalizačného fondu. Je to prvá podpora z fondu v roku 2008.

V Portugalsku prišlo o prácu 1549 pracovníkov. Ich doterajší zamestnávatelia – Alcoa Fujikura, Opel Portugal a Johnson Controls sa rozhodli presunúť výrobu do lacnejších krajín mimo EÚ. Argumentovali najmä nižšími dopravnými nákladmi. Portugalsku tak vznikol nárok na podporu z globalizačného fondu vo výške 2,4 mil. eur. Podľa EK to dokazuje, že najrýchlejšie rozvíjajúce sa automobilové trhy sa v súčasnosti nachádzajú mimo EÚ.

Na Malte ukončili prevádzku dve textilné firmy – VF a Bortex. Bez práce sa ocitlo 675 pracovníkov. Ostrovná krajina dostala podporu 681 tisíc eur napriek tomu, že nespĺňala základnú podmienku globalizačného fondu – aspoň tisíc prepustených pracovníkov. Malta je však mimoriadne malý pracovný trh, čo Rada a Parlament zohľadnili pri posudzovaní jej žiadosti.

“Tieto peniaze pomôžu tým, ktorí stratili prácu následkom globalizácie,” vyhlásil komisár pre sociálne záležitosti Vladimír Špidla. Zdôraznil, že peniaze z fondu sa nevyplácajú priamo nezamestnaným vo forme dávok, ale “spolufinancujú nástroje aktívnej politiky práce, ktoré pomôžu prepusteným ľuďom znovu sa zamestnať.”

Európsky globalizačný fond vznikol v roku 2006 a doteraz sa z neho vyplatilo takmer 22 miliónov eur šiestim prípadom hromadného prepúšťania. Komisia momentálne posudzuje ďalších päť požiadaviek. Štyri sú z Talianska a jedna zo Španielska. Každá z nich musí predstavovať stratu minimálne tisíc miest ako následok “výrazných štrukturálnych zmien na svetovom trhu, ktoré spôsobili výrazný nárast dovozu do EÚ alebo rapídny pokles podielu na európskom trhu.”

REKLAMA

REKLAMA