EK bude spolufinancovať projekt na rozvoj trhu služieb

Európska komisia bude spolufinancovať projekt na pomoc verejným správam zlepšiť kvalitu elektronických riešení pri poskytovaní služieb. Investujú celkovo 14 miliónov eur.

Sektor služieb je hnacím motorom rastu a podieľa sa na tvorbe 70 % HDP Európskej únie. V posledných rokoch v ňom vzniklo 95 % pracovných miest. Vnútorný trh služieb v Európskej únii však ešte nedosiahol svoj plný potenciál a poskytovatelia sa sťažujú na správne a byrokratické prekážky, keď sa chcú usadiť v iných krajinách či obchodovať cez hranice.  

Smernica EÚ o službách členské štáty zaväzuje, že do konca roka 2009 musia vytvoriť jednotné miesta kontaktu, kde poskytovatelia služieb získajú všetky informácie a môžu vyplniť všetky potrebné formuláre. Napríklad slovenský záujemca o poskytovanie služieb tak bude môcť on-line vybaviť všetky nevyhnutné formality na otvorenie kaviarne v Holandsku.

Na pilotnom projekte  „Simple Procedures Online for Cross-border Services“ (jednoduché on-line postupy pre cezhraničné služby, SPOCS) sa podieľa sedem členských krajín – Francúzsko, Grécko, Holandsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko a Taliansko. Zamerajú sa na vývoj nových technických riešení, ktoré povedú k zvýšeniu kvality elektronických cezhraničných služieb poskytovaných verejnými správami.

Pilotný projekt má zároveň zosúladiť rôzne prístupy uplatňované v krajinách EÚ pri napĺňaní záväzkov plynúcich zo smernice o službách. Okrem toho podporí používanie elektronických služieb a vypracovanie jednotných požiadaviek, stanoví spoločné štandardy na bezpečné transakcie v EÚ a vytvorí postupy priaznivé pre užívateľov.

„Investície do najmodernejších informačných technológií sú tým pravým nástrojom, ktorým sa podporí spolupráca medzi verejnými správami a zjednoduší podnikom prístup na trhy v ostatných členských štátoch,“ uviedla komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. „Poskytovanie služieb on-line a bez byrokratických prekážok umožní európskym podnikom expandovať na nové trhy, čím sa podporí obchod v rámci EÚ. Výsledkom bude výraznejší rast a viac pracovných príležitostí na jednotnom trhu.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA