EK kritizuje drahé slovinské dialničné nálepky

Únia tlačí na Slovinsko, aby zaviedlo krátkodobé dialničné nálepky. Tvdí, že najlacnejšou polročnou vignetou za 35 eur, diskriminuje cudzincov.

Európska komisia včera (2.10.) oficiálne spustila konanie o porušení Zmluvy o založení ES voči Slovinsku. Tvdrí, že Slovinsko svojou politikou diaľničných nálepiek diskriminuje príležitostných používateľov slovinských dialnic. Ľubľana to odmieta.

Slovinsko v júli tohto roka, so začiatkom letnej dovolenkovej sezóny, zaviedlo nové diaľničné nálepky pre osobné autá a motocykle. Motoristi majú na výber len diaľničnú nálepku na celý rok za 55 eur alebo na pol roka za 35 eur. Motocyklisti nemajú na výber vôbec a musia si zakúpiť celoročnú známku.

Podľa Komisie zmeny v cestnom zákone, ktoré Slovinsko urobilo, dostáva príležitostných používateľov slovinských diaľnic do horšej pozície ako obyvateľov Slovinska tým, že ceny nie sú „proporčné“ vzhľadom k dobe užívania.

Komisia týmto krokom reaguje aj na sťažnosti európskych turistických asociácií. Cez slovinské cesty smerujú na juh k chorvátskemu, gréckemu, či tureckému moru tisíce dovolenkychtivých Európanov.

Európske právo explicitne zakazuje diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti, vrátane nerovného zaobchádzania, ktoré nie je výslovne naviazané na štátnu príslušnosť, ale pri ktorom aplikácia iných kritérií vedie k de facto rovnakému výsledku. Pravidlá EÚ ale neupravujú spôsob, akým si členské štáty riešia poplatky za používanie cestných komunikácií, štáty však musia pri tom rešpektovať všeobecné princípy.

Navyše z minulosti sú známe precedensy, keď Komisia zasiahla v podobných prípadoch proti Rakúsku, Madarsku, Českej republike, Bulhrasku a Rumunsku ale aj Slovensku.

Komisia teraz bude čakať na odpoveď Slovinska, na základe ktorej prijme ďalšie kroky. Je možné, že vec skončí až na Európskom súdnom dvore. Slovinský predstaviteľ ministerstva dopravy už dal mediám vyjadrenie v tom zmysle, že pozícia Slovinska zostáva nezmená, až pokým by sa neobjavili nové argumenty. Slovinsko týmto systémom známok sledovalo väčšiu plynulosť premávky na diaľniciach, mešie čakacie doby a odľahčenie premávky na miestnych komunikáciách, čo sa podľa úradov aj splnilo.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA