EP: potravinové obaly v prospech spotrebiteľa

Schválená smernica sa týka balení výrobkov do vopred pripravených obalov. Viac produktov dennej spotreby by sa malo predávať na európskom trhu v širšej palete veľkostí, ako tomu bolo doteraz.

Krátka správa 

Európsky parlament minulý týždeň schválil v druhom čítaní smernicu, ktorej cieľom je deregulácia veľkosti balení potravín. Smernica zaisťuje slobodnú voľbu pre konečného spotrebiteľa a zvýšenie konkurencieschopnosti výrobcov.

V praxi to znamená, že ak si bude spotrebiteľ chcieť kúpiť napríklad 270ml balenie zmrzliny, nemal by to už na rozdiel od súčasnosti byť problém. Zatiaľ totiž platí v tejto oblasti legislatíva, ktorá stanovuje, že napr. balená zmrzlina sa smie nad 250ml predávať len v presne stanovených množstvách, odstupňovaných striktne stanovenými dávkami. Takéto a podobné predpisy sa smernicou zrušia.

Budú však výnimky. Vo svojom pôvodnom návrhu chcela Európska komisia udeliť výnimky (teda ponechať povinne stanovené veľkosti obalov) v prípade liehovín, vína, instantnej kávy, bieleho cukru a niektorých výrobkov predávaných vo forme spreju.

Parlament v prvom čítaní (február 2006) doplnil šesť ďalších skupín: mlieko, maslo, mletú a nemletú praženú kávu, sušené cestoviny, ryžu a hnedý cukor. Chceli takto chrániť spotrebiteľov, ktorí by si mohli finančne poškodiť, ak by si napr. pri výbere z dvoch rovnako veľkých fliaš mlieka zvolili tú lacnejšiu, hoci by si neuvedomili, že môže obsahovať menej mlieka. Rada tieto zmeny vo svojom spoločnom postoji neprijala. Naopak, stanovila päťročné prechodné obdobie pre postupné rušenie súčasných národných veľkostí balenia mlieka, masla, kávy, sušených cestovín a ryže a šesťročné obdobie pre rušenie noriem EÚ vzťahujúcich sa na biely cukor.

Parlament v schválenej správe požiadavky Rady prijal, no žiada, aby sa smernica nevzťahovala na výrobky ako napr. balený chlieb, ktorý by bol balený ako doposiaľ. Všetky inštitúcie sa zhodujú v tom, že povinné veľkosti balení by mali zostať zachované pri víne a liehovinách.

Poslanci tiež žiadajú Komisiu, aby novú legislatívu neskôr prehodnotila, a ak zistí, že vyvolala narušenie trhu alebo zmeny správania spotrebiteľov, aby členským štátom povolila prechodné obdobie a zachovanie najviac predávaných veľkostí z povinného rozsahu.

Správu mal na starosti za Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov Jacques Toubon (EPP-ED, FR).

Vzhľadom na dohodu s Radou sa očakáva, že hlasovanie EP odobria aj členské krajiny a nová smernica bude môcť následne vstúpiť do platnosti.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA