EÚ neplánuje regulovať rizikový kapitál

Napriek volaniam niektorých politikov ministri financií budúci týždeň neodporučia prísnejšiu reguláciu rizikového kapitálu.

Krátka správa

Vplyv investičných fondov na ekonomiku je už dlhší čas jednu z intenzívne diskutovaných otázok európskej politiky. V EÚ sa objavila požiadavka na ich prísnejšiu reguláciu a kritika negatívnych dopadov veľkej mobility rizikového kapitálu. Podľa kritikov rizikové fondy obetujú dlhodobú prosperitu podniku na úkor krátkodobých ziskov.

Ministri financií EÚ však na stretnutí budúci utorok podľa denníka Financial Times nenavrhnú žiadne regulačné opatrenia. Investorov a regulátorov vyzvú, aby boli bdelí vo vzťahu k potenciálnym rizikám, ktoré so sebou nesie rýchlo rastúci sektor rizikových fondov, no súčasne zdôraznia pozitívny prínos fondov pre efektívnosť finančného systému. Podčiarknu potrebu „lepšieho pochopenia“ fungovania sektora.

V prvom oficiálnom vyhlásení na tému investičných fondov ministri EÚ skonštatujú, že súčasné monitorovacie a regulačné nástroje sa osvedčili. Tento spôsob „nepriameho dohľadu“ podporuje aj komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA