EÚ vyhrala spor o kartové poplatky

Exekutíva v roku 2007 prikázala zrušiť mnohostranné výmenné poplatky za cezhraničné transakcie pri použití debetných a súkromných kreditných kariet MasterCard a Maestro. Platobná spoločnosť ju za to zažalovala. Všeobecný súd EÚ žalobu zamietol.

Druhý najvyšší súd EÚ včera zamietol žalobu, ktorú voči Európskej komisii vzniesla platobná spoločnosť Mastercard za to, že jej exekutíva v roku 2007 prikázala zrušiť mnohostranné výmenné poplatky za cezhraničné transakcie pri použití jej kariet. Exekutíva vtedy reagovala na sťažnosti maloobchodníkov.

Mnohostranné výmenné poplatky, ktoré MasterCard účtovala pri každej realizácii platby v maloobchode podľa Európskej komisie zvyšujú náklady vznikajúce pri akceptovaní karty zo strany maloobchodníka a to bez preukázaného efektívneho prínosu. Spoločnosť teda dostala lehotu šesť mesiacov na to, aby splnila príkaz Komisie a poplatky zrušila. MasterCard však exekutívu za jej rozhodnutie zažalovala.

„Všeobecný súd potvrdzuje rozhodnutie Komisie, ktoré zakazuje mnohostranné výmenné poplatky uplatňované MasterCard,“ uvádza sa v rozhodnutí. „Metódy stanovovania výšky CMI mali jednak tendenciu nadhodnocovať náklady, ktoré znášajú finančné inštitúcie v súvislosti s vydávaním platobných kariet a jednak nedostatočne oceňovali výhody, ktoré plynú obchodníkom z tohto spôsobu platenia,“ tvrdí Všeobecný súd.

Šéf MasterCard Javier Perez rozhodnutie súdu prijal, avšak dodal, že spoločnosť bude naďalej účtovať poplatky na základe dohody s Komisiou z roku 2009, pričom budú pokračovať v diskusii o ďalších krokoch. V prípade debetných kariet ide o 0,2 % a kreditných 0,3 %.

Na rade je Visa?

Komisár pre hospodársku súťaž Joaquín Almunia vyzval aj ďalšiu platobnú spoločnosť Visa Europe, aby sa prispôsobila. „Komisia vyzýva Visa a MasterCard, aby dôsledne zvážili ako mnohostranné výmenné poplatky dajú do jednej línie s pravidlami EÚ o hospodárskej súťaži,“ uviedol v stanovisku.

Almunia ešte v januári avizoval, že pripravuje formálne obvinenia voči Visa Europe. V súčasnosti stále skúma poplatky, ktoré uplatňuje pri kreditných kartách.

„Konzistentným postojom Visa Europe je, že by chcela dosiahnuť komerčne prijateľnú dohodu o vhodnej metóde stanovania poplatkov v záujme všetkých zainteresovaných strán v platobnom sektore,“ uviedla spoločnosť v stanovisku.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA