EÚ znižuje byrokraciu s cieľom posilniť konkurencieschopnosť

Ministri EÚ sa zhodli na zrušení „nepotrebného“ práva o obaloch tovarov a dreva. Tiež sa vyslovili za zníženie nákladov na registráciu európskych obchodných značiek. Podľa nich je to ďalší krok k posilneniu konkurencieschopnosti.

Pozadie

Ministri EÚ-27 zodpovední za konkurencieschopnosť sa stretli 21. mája 2007, aby diskutovali o priemyselnej politike a inováciách.

Otázky

  • Lepšia regulácia

Ministri sa rozhodli pre posun vpred v agende EÚ pre lepšiu reguláciu. Napĺňanie agendy by malo do roku 2012 znížiť administratívnu záťaž firiem o 25%, čím by podniky ušetrili 150 mld. eur, ktoré by mohli byť posilou pre európsku ekonomiku.

Potvrdzujúc toto riešenie, ministri súhlasili so zrušením legislatívnych nariadení upravujúcich kvalitu a veľkosť dreva a tiež so zrušením pravidiel, ktoré boli prijaté v 70-tych rokoch a určujú nominálne množstvá, v ktorých môžu byť produkty predávané (napríklad ako bolo určené, že nominálnou predajnou veľkosťou chleba je krajec).

  • Duševné vlastníctvo

Ministri súhlasili, aby EÚ „významne“ zredukovala náklady na registráciu obchodných značiek a dizajnov tovarov a služieb. Cieľom má byť podpora inovácií a ochrana firiem pred falšovaním a pirátstvom. Okrem poplatkov tvoria značnú časť aj náklady na preklad dokumentov. Preto členovia Rady taktiež súhlasili s implementáciou záverov štúdie o celkovom budúcom zdokonalení systému obchodných značiek.

  • Posilnenie jednotného trhu

Ministri podporili komisára pre podnikanie a priemysel Güntera Verheugena a jeho plán na oživenie stimulov vnútorného trhu tovarov. Komisár navrhol vysporiadanie sa s niektorými problémami, ktoré sa objavili pri implementácii „princípu vzájomného uznávania.“

Myšlienkou je sťaženie možnosti členských štátov blokovať import špecifických produktov s nie pravdivým (a teda aj nie korektným) odôvodnením, že sú škodlivé pre zdravie a životné prostredie. Ak bude chcieť krajina odstrániť daný produkt zo svojho trhu, bude musieť sama na vlastné náklady dokázať, že produkt je istým spôsobom škodlivý. V súčasnosti je na firmách, aby demonštrovali, že ich produkty, ktoré nespadajú pod komunitárnu harmonizáciu, sú kompatibilné s európskymi štandardmi. Toto ale môže odradiť malých a stredných podnikateľov od pôsobenia na iných ako domácich trhoch. Náklady na dodatočné testy, ktoré vyžadujú mnohé krajiny, prevyšujú možný zisk z predaja daných tovarov alebo služieb na externých trhoch.

Členské štáty sa ešte budú musieť dohodnúť na spôsobe oceňovania špecifických produktov. Takými oceneniami môžu byť napríklad rôzne medaily kvality. Ministri dúfajú, že kompromisné znenie textu bude známe do konca júna 2007.

Pozície

Günter Verheugen, komisár pre podnikanie a priemysel, privítal dohodu o zrušení legislatívy o štandardoch dreva tvrdiac, že smernica „sa stala symbolom nepotrenej regulácie.“ Povedal, že rozhodnutie Rady ministrov o odstránení tejto smernice a zjednodušenie pravidiel balenia tovarov [..] ukázalo, že Komisia „tvrdo pracovala na odstránení nepotrebnej byrokracie na všetkých frontoch.“

Komisia privítala „prvé hmatateľné odvolanie európskeho práva od roku 2005, kedy oznámila svoj Program lepšej regulácie.“

Nemecká spolková ministerka spravodlivosti Brigitte Zypries rovnako privítala redukciu poplatkov Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu, ktorý je zodpovedný za registráciu obchodných značiek a dizajnov. Povedala: „Redukcia nákladov posilňuje Európu ako hospodársku lokalitu. V budúcnosti bude možné registrovať obchodné značky a dizajny prostredníctvom OHIM za značne nižšie poplatky. Toto pomôže všetkým tým, ktorí volajú po ochrane svojich práv pred nedovoleným falšovaním, nielen v rámci vlastnej krajiny, ale rovnako aj v celej Európe.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA