EÚ zreviduje dohodu s USA o citlivých bankových údajov

Dezignovaná eurokomisárka pre spravodlivosť pripravuje veľkú revíziu pravidiel EÚ o ochrane súkromia, aby bola schopná čeliť novým výzvam. Jednou z týchto výziev je aj dohoda o poskytovaní osobných bankových údajov americkým úradom, nazývaná aj SWIFT.

Pri príležitosti dnešného Európskeho dňa ochrany údajov Redingová v Bruseli pri svojom prejave plánuje zdôrazniť, že ochrana dát je prioritou jej agendy a že táto zásada sa rozširuje aj do sféry vzťahov EÚ s ostatnými krajinami.

Zdôrazní najmä to, že dohody s tretími krajinami uzavreté za cieľom boja proti terorizmu by mali ochraňovať osobné údaje ako to len bude možné.

„Prečo by mali občania zverejňovať svoje osobné údaje len preto, aby dokázali, že nemajú čo skrývať?“ povie Redingová odborníkom, ktorí sa dnes pri príležitosti Európskeho dňa ochrany údajov zídu na diskusii v Parlamente.

Prvou úlohou na zozname menovanej eurokomisárky pre spravodlivosť bude práve dohoda SWIFT o poskytovaní bankových údajov občanov EÚ americkým úradom, ktorá má vstúpiť do platnosti už budúci týždeň.

„Stále som presvedčená, že všetky tieto SWIFT prevody sú nutné, adekvátne a účinné v boji proti terorizmu. V nasledujúcich týždňoch si to veľmi pozorne preštudujem,“ píše sa v prejave Redingovej, ktorý sa EurActiv-u podarilo obdržať.

„Chcem sa ubezpečiť, že naša legislatíva a medzinárodné dohody sa zakladajú na dôkazoch a nie na emocionálnej odpovedi na najnovšiu hrozbu,“ pokračuje prejav.

Minulý týždeň vyjadrili členovia Parlamentu silný nesúhlas s dohodou SWIFT a žiadali, aby sa jej schválenie oddialilo.

Internetové sociálne siete pod dohľadom

Redingová zároveň opäť zdôrazňuje, že sociálne siete ako Facebook či MySpace sú hrozbou ochrany súkromia. Tieto siete v EÚ využíva takmer 42 miliónov Európanov a pomocou nich zdieľajú svoje osobné informácie ako fotky, uvádza sa v správe Európskej komisie.

Strážcovia ochrany súkromia tvrdia, že používatelia sociálnych sietí „by mali zverejňovať obrázky alebo informácie o iných ľuďoch iba s ich súhlasom.“

Vo svojom prejave k odborníkov v oblasti ochrany údajov Redingová hovorí, že sa hodlá uistiť o tom, aby všeobecné pravidlá o ochrane údajov držali krok s technológiami a sú tak zrozumiteľné ako si vo vyžaduje Lisabonská zmluva.

Revízia sa týka smerníc o ochrane údajov a o e-privacy, ochrane súkromia na internete.

So vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti na konci minulého roka sa ochrana osobných údajov stala jedným zo základných práv pre občana EÚ.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA