EÚ zvažuje vytvorenie centralizovanej databázy kótovaných firiem

Regulačné orgány EÚ chcú investorom zjednodušiť vyhľadávanie informácií o zhruba ôsmich tisícoch firiem, ktorých akcie sú kótované na európskych burzách.

Výbor európskych regulátorov cenných papierov (CESR) okrem toho skúma, či by firmy mohli trhom poskytovať informácie prostredníctvom elektronického jazyka XBRL (eXtensible Business Reporting Language), ktorý slúži k elektronickej komunikácii obchodných a finančných dát. V súčasnosti na tento spôsob poskytovania informácií prechádzajú Spojené štáty a niektoré ázijské krajiny.

Konzultácia CESR ponúka dve alternatívy ako by mohla budúca databáza vypadať. Prvou možnosťou je vytvoriť jeden vyhľadávač, ktorý by prechádzal všetky národné zoznamy. Druhá alternatíva počíta s vytvorením centralizovanej európskej databázy.

Výsledok konzultácie chcú regulátori predložiť Európskej komisii v štvrtom štvrťroku tohto roku. CESR chce tiež vypracovať analýzu nákladov a prínosov scenára, podľa ktorého by firmy museli v priebehu piatich rokov prejsť na XBRL.

XBRL môže da investorom, regulačným orgánom, novinárom a ďalším hráčom nové možnosti ako z komplikovaných firemných údajov získať čo najrýchlejšie maximálny objem informácií. Vďaka nemu by sa k niektorým číslam a faktom o obchodných zámeroch mohli dostať jednoduchšie ako kedykoľvek v minulosti.

XBRL vyvinula spoločnosť UBMatrix, ktorú v júni prevzal americký distribútor firemných dát a verejne poskytovaných údajov – spoločnosť EDGAR Online Inc. Regulačné orgány v Spojených štátoch zavádzajú XBRL postupne. Jazyk každému typu dát (napríklad zisku alebo strate) priraďuje tag, vďaka ktorým sa dá ľahšie spracovať a elektronicky vložiť do analytického modelu. Výsledky konzultácie k XBRL majú slúžiť tiež ako podklad pre konzultačný dokument chystaný na rok 2011.

Na formát XBRL prechádzajú regulačné orgány v Austrálii, Číne a Japonsku a v budúcnosti by sa mohlo stať, že sa prostredníctvom neho bude možné dostať k informáciám o všetkých spoločnostiach na celom svete.

(EurActiv/Reuters)

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA