Európska s.r.o. prekonala prvú prekážku

Právny štatút európskej súkromnej spoločnosti (European Private Company) odhlasoval včera s malými ústupkami výbor Európskeho parlamentu pre právne veci.

Pozadie

Koncept európskej súkromnej spoločnosti (ESS, Societas Privata Europaea) sa datuje k februáru 2007, kedy Európsky parlament žiadal, aby bol jej štatút zahrnutý do európskeho “Zákona o malých podnikoch” (Small Business Act), ktorého cieľom je zlepšiť situáciu na jednotnom  trhu pre malé a stredné podniky. Politická dohoda o SBA bola dosiahnutá na decembrovom summite EÚ. 

Európska súkromná spoločnosť, ktorú považuje Európska komisia za kľúčový nástroj pre plnú implementáciu vnútorného trhu najmä pre malé a stredné podniky, zatiaľ nezískala podporu členských štátov. Tie sa nevedia dohodnúť hlavne na jej právnom postavení. Obávajú sa, že ohrozí národné formy obchodných spoločností.

V praxi už funguje (popri Európskom zoskupení ekonomických záujmov a Európskom družstve) európska akciová spoločnosť (Societas Europea, SE). Túto právnu formu využíva napríklad automobilový koncern Porsche alebo poisťovnícky gigant Allianz. Dohadovanie o podobe SE trvalo v únii dlho, najväčším bodom sporu bolo, či ju založiť podľa britského alebo nemeckého modelu.

Otázky

Šestnásť členov Výboru EP pre právne veci hlasovalo včera (20. januára) v prospech modifikovaného textu, ktorý predložila Európska komisia. Sedem socialistických členov výboru sa zdržalo hlasovania a nikto nehlasoval proti.

V záujme priechodnosti návrhu medzi členskými štátmi, poslanci pridali do návrhu textu “cezhraničný komponent”, ktorý ukladá podnikateľom povinnosť podnikať aspoň v dvoch štátoch Únie.

Socialisti chceli, aby sa tento princíp uplatňoval od prvého dňa, nakoniec súhlasili s kompromisom, ktorý znie, že bude stačiť ak podnikateľ preukáže zámer rozširovať svoje podnikanie „cez hranice“. Na uskutočnenie zámeru bude mať dva roky od založenia spoločnosti.

Práva zamestnancov

Poslanci parlamentu sa rozhodli pre zvýšenú ochranu zamestnancov v prípade, že sa podnik presunie do inej krajiny EÚ. V prípade, že je viac ako 500 zamestnancov spoločnosti z členského štátu, ktorý poskytuje lepšie podmienky ohľadom participácie zamestnancov na vedení firmy, bude sa uplatňovať legislatíva EÚ, nie národné pravidlá.

Certifikát solventnosti

Výbor súhlasil s návrhom Komisie, že minimálna požiadavka na základné imanie je symbolické 1 euro, no zároveň sa bude vyžadovať “certifikát solventnosti”, ktorým spoločnosť preukáže, že je schopná platiť svoje záväzky. Ak takýto certifikát nevie doložiť, minimálny vklad pri založení spoločnosti bude 8.000 eur.

O texte schválenom vo výbore bude hlasovať plénum EP vo februári alebo marci, následne o ňom budú rozhodovať členské štáty.

Pozície

Asistent parlamentného spravodajcu nemeckého poslanca Klaus-Heiner Lehneho povedal, že konzervatívci boli spokojní s pôvodným návrhom Komisie, museli však urobiť niektoré ústupky, aby získali súhlas socialistov a členských štátov.

Lehne privítal výsledok hlasovania vo výbore: „Robíme jednotný trh atraktívnejší pre malé a stredné podniky.“

Luc Hendrichs z UEAPME, ktorá zastupuje 12 miliónov malých a stredných podnikov, tiež ocenil kompromis, najmä ustanovenie o minimálnom vklade. Pre EurActiv dodal, že nezdieľa úplne Lehneho entuziazmus. EPC podľa neho nie je skutočný nástroj pre malé a stredné podniky, ako to vykresľuje Komisia. Podľa neho to bude užitočné len pre obmedzený počet malých podnikov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA