Európske poľnohospodárstvo potrebuje mladých farmárov

Joris Baecke z Európskej rady mladých farmárov (CEJA) varuje pred nedostatočným úsilím o generačnú obnovu v tomto ohrozenom odvetví a zároveň poukázal na to, že debata o reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Common Agricultural Policy – CAP) na tento dôležitý aspekt tiež zabúda.

„Vidíme,že zoznam cieľov budúcej SPP je stále dlhší a dlhší,“ poznamenal Baecke, prezident Európskej rady mladých farmárov. Európska komisia v novembri vydala návrhy na reformu SPP, ktoré zohľadňujú predovšetkým ochranu životného prostredia a potravinovú bezpečnosť.

Baecke však varuje, že súčasná generácia farmárov rýchlo starne a že „veková pyramída je v poľnohospodárskom odvetví momentálne hore nohami". Iba 6 % farmárov má pod 35 rokov, pričom na druhej strane tretina má viac ako 65 rokov.

„Kto bude farmárčiť o 20 rokov, alebo už len v roku 2020? Ak jedna tretina farmárov má dnes 65 rokov, o deväť rokov budú mať 74 a viac," zdôraznil Baecke. „Ak chcete inováciu v tomto odvetví, nežiadajte ju od tých 32 % farmárov, ktorí by už mali ísť do dôchodku," upozornil.

„Ak chceme byť seriózni a máme toľko ambícií v poľnohospodárstve, prvou prioritou by mala byť generačná obnova a mali by sme zaistiť, aby ľudia, ktorí sú motivovaní, mali v začiatkoch podporu," navrhol.

Problémové začiatky

Ako vysvetlil líder mladých farmárov v súčasnosti je farmárčenie "veľmi riskantné a nevďačné dobrodružstvo". Najprv treba kúpiť pozemky, ktorých už je aj tak málo a ich ceny stále rastú. Potom treba kúpiť techniku, ale prístup k pôžičkám je v prípade mladých komplikovaný, ak nemajú kapitál na ich zaistenie. Ak sa im aj nejakým spôsobom podarí začať, v poľnohospodárstve zárobky prichádzajú pomaly a trvá dlhšie, kým sa vráti pôvodná investícia.

Okrem toho, nestálosť cien ovplyvňuje stabilitu a ohrozuje mladých farmárov ešte viac. „Ak ste práve začali, nedokážete absorbovať nedokonalosti trhu alebo zvládnuť časy nízkych cien,“ uviedol Baecke. Zároveň dodal, že tak ako rastú ceny, rastú aj náklady.

Ak sa aj napriek tomu všetkému niekto rozhodne začať s poľnohospodárstvom, je to podľa Baeckeho z časti preto, že sa im páči tento typ života, a okrem toho „niektoré výnosy nie sú platené v eurách“.

„Pokiaľ dostaneme rozumné a spravodlivé (i keď je otázne, čo znamená spravodlivé) ceny, ktoré aspoň pokrývajú výdavky, kompenzujú pôvodnú investíciu a prinášajú aké-také tržby, tak to stačí na to, aby sme pokračovali s farmárčením.“

Potreba lepšej podpory

Súčasné opatrenia zamerané na mladých farmárov v druhom pilieri SPP, ktorý sa zaoberá rozvojom vidieka, podľa Baeckea „jasne nezodpovedajú potrebám“. Na ich podporu sú vyhradené 3 %, avšak tieto zdroje „v mnohých členských krajinách nie sú využité, resp. nie sú plne využité".

Baecke zdôraznil, že ďalšia generácia prispeje k napĺňaniu budúcich cieľov SPP, „ale najprv treba zaistiť, že do sektora vôbec vstúpi".

Toto je dôvod, prečo CEJA považuje podporu mladých farmárov v oboch pilieroch za prvoradú. Podľa Baeckeho to v rámci prvého piliera zameraného na priamu podporu fariem možno urobiť zmenou úrovne spolufinancovania, aby bolo členským štátom jasné, že prioritou sú mladí farmári.

V druhom pilieri by sa podľa CEJA mal zmeniť aktuálny pomer 50-50 % spolufinancovania na 80-20 %, kde 80 % financovania by pochádzalo z Bruselu. Zvyšných 20 % z členských štátov by sa nemenilo, čo by podľa Baeckeho „znamenalo viac ako zdvojnásobenie podpory pre mladých farmárov.“

Dohoda s Mercosurom ohrozuje európske poľnohospodárstvo

Minulý rok Európska únia a Mercosur obnovili rokovania o vytvorení najväčšej zóny voľného obchodu na svete so 750 miliónmi ľudí a výmenou tovarov a služieb v hodnote 84 miliárd eur (údaj z roku 2010), ktoré zastali v roku 2004. Vyjednávači dúfajú, že sa dohodnú ešte tento rok.

Na otázku o plánovanej dohode o voľnom obchode EÚ s Mecosurom, Baecke reagoval vyhlásením, že by súhlasil s takýmto vývojom situácie, „ak by sa o potravinách a poľnohospodárstve diskutovalo na inej úrovni“.

Poukázal, že nie je možné porovnávať obchod v automobilovom odvetví s obchodom v poľnohospodárstve a odmietol analýzy, podľa ktorých sa európsky vývoz áut do Brazílie dá porovnať s vývozom brazílskych potravín do Európy.

"Cena za vytvorenie situácie, keď by došlo k zrušeniu istej časti poľnohospodárskej výroby v Európe výmenou za produkty zo zahraničia je privysoká a pri vyjednávaniach sa na to príliš nehľadí,“ tvrdí Baecke.

Jednou z takýchto "obetí" by sa mohla stať produkcia hovädzieho mäsa. "Nemali by sme ju len tak vymeniť za iné veci, najmä ak importované produkty nerešpektujú rovnaké štandardy," uzavrel. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA