Firmy strácajú biznis aj pre nedostatočné jazykové znalosti

Malé a stredné podniky v Európe strácajú biznis aj pre nedostatočné jazykové a interkulturálne vzdelanie svojich zamestnancov, tvrdí komisár pre viacjazyčnosť Leonard Orban.

„Niekedy majú ľudia pocit, že lingua franca pre podnikateľov je angličtina, no nie je to pravda,“ povedal komisár Orban účastníkom panelovej diskusie o dôležitosti jazykového vzdelania v malých a stredných podnikoch, ktorá bola na programe v rámci akcií súvisiacich s 1. Európskym týždňom malého a stredného podnikania.

„Angličtinu môžeme považovať za lingua franca pri komunikácii, no keď sa chceme zamerať na spotrebiteľov všade v Európe a mimo EÚ, je samozrejmé, že firmy by mali rozvinúť jazykové a interkulturálne stratégie,“ tvrdí Orban.

Európsky biznis stráca konkurencieschopnosť

Podľa minuloročnej správy komisie malé a stredné podniky strácajú biznis a peniaze pre nedostatok jazykových a interkultúrnych zručností. Dokument varoval podniky v EÚ, že ich postupne začína predbiehať konkurencia.

Komisár Orban vyhlásil, že európska exekutíva plánuje vytvoriť permanentnú platformu na podporu dialógu medzi podnikateľmi a predstaviteľmi lingvistiky, vďaka ktorej by mohli firmy rozvíjať svoju schopnosť používať cudzie jazyky.

Správa Business Forum for Multilingualism (Biznis fóra pre viacjazyčnosť) upozornila, že rozvíjajúce sa ekonomiky v Ázii a Latinskej Amerike rýchlo získavajú solídne jazykové znalosti a že Európa bude musieť propagovať cudzojazyčné vzdelávanie, ak chce konkurovať.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA