Zjednodušený FP7 pre malé a stredné podniky

Návrh zjednodušenej zmluvy medzi projektovými partnermi by mal uľahčiť účasť malých a stredných podnikov na výskumných projektoch financovaných Úniou.

Krátka správa:

Výsledkom projektu, ktorý iniciovalo niekoľko hospodárskych a výskumných organizácií, je návrh zjednodušenej zmluvy pre projekty spadajúce pod Siedmu výskumnú pracovnú skupinu EÚ. Podľa Eurochambres, jedného z iniciátorov, nová zmluva „bude prospešná obzvlášť pre malé a stredné podniky“, keďže „zjednodušuje administratívu a náklady na spoluprácu pre malé a stredné podniky.“

Projekt DESCA (Development of Simplified Consortium Agreement for FP7) ukázal, že zmluva zložená z rôznych modelov projektu FP6 viedla mnohokrát k vnútorne rozporuplným dokumentom.

To spôsobilo nezhody medzi účastníkmi projektu v otázkach ako hlasovacie právo, platby vopred alebo prístup k výsledkom projektov. S cieľom vyhnúť sa rozporom a zabezpečiť, aby konzorčná zmluva sledovala záujmy všetkých partnerov projektu (veľké firmy, malé a stredné podniky, univerzity, inštitúcie zaoberajúce sa prieskumom verejnosti a technologické organizácie), DESCA vytvorila zjednodušený model konzorčnej dohody pre projekty FP7.

Návrh zmluvy „reguluje kritické aspekty projektovej správy, ktoré nie sú zahrnuté v základnej zmluve medzi Komisiou a projektovým konzorciom“. Tieto zahŕňajú vnútornú organizáciu konzorcia a distribúciu finančného prípevku Spoločenstiev, manažment práv o duševnom vlastníctve a dohody týkajúce sa zodpovednosti a diskrétnosti partnerov.

Účastníci výskumu, ktorí majú záujem požiadať o projekt vedy a výskumu financovaný z fondov EÚ, musia uzavrieť konzorčnú zmluvu, avšak nie sú k dispozícii žiadne špecifické inštrukcie, ako ju vypracovať.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA