Informácie o ziskoch firiem sa budú v EÚ zdieľať automaticky

Daňové výnimky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam by mali byť pre nadnárodné spoločnosti v EÚ minulosťou.

Európska komisia predstavila nové opatrenia proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam právnických osôb. Správa prichádza len niekoľko dní potom, čo spoločnosť Google súhlasila, že Británii na daniach doplatí viac ako 172 miliónov eur.

Problémy s daňami majú aj iné nadnárodné spoločnosti pôsobiace v únii. Komisia vyšetruje napríklad daňové nedoplatky talianskej automobilky Fiat a americkej kaviarne Starbucks, ktoré mali získať zvláštne daňové výhody v Luxembursku a Holandsku.

Luxembursko je spájané aj s ďalším daňovým škandálom ešte z konca roka 2014. Niektorým z najväčších spoločností sveta, vrátane PepsiCo a Ikea, mali luxemburské finančné orgány umožniť znížiť si sadzbu dane na 1 % v rámci tajnej dohody. Informácie zverejnila skupina investigatívnych novinárov, pričom vyšlo najavo, že počas daňovej dohody bol premiérom terajší predseda Komisie Jean-Claude Juncker.

Eurokomisár pre hospodárske a menové záležitosti, Pierre Moscovici, upozornil, že straty z vyhýbania sa plateniu korporátnej dane a presunu ziskov do krajín s výhodnejším daňovým systémom stoja EÚ ročne 50 až 70 miliárd eur, čo je približne HDP Bulharska. Údaje potvrdila nedávna štúdia Európskeho parlamentu.

Kľúčovým opatrením je zavedenie automatickej a povinnej výmeny informácií medzi daňovými správami členských štátov o činnosti, ziskoch a zaplatených daniach nadnárodných spoločností pôsobiacich v ich krajine.

Komisia oznámila, že opatrenia proti agresívnym daňovým praktikám veľkých spoločností si budú vyžadovať „zosúladenie daňové práva vo všetkých 28 krajinách EÚ“. Členské štáty si budú aj naďalej určovať svoje vlastné sadzby dane, podľa francúzskeho eurokomisára však budú musieť dodržiavať „spoločné etické princípy“ a „minimálne štandardy“.

Samé tajnosti

Daňové správy členských štátov si podľa návrhu Komisie budú informácie vymieňať tajne a to aspoň v počiatočnom štádiu. Dôvodom je možné „ohrozenie konkurencieschopnosti“ spoločností, ktorých citlivé informácie by sa dostali na svetlo sveta. Verejné správy o ziskoch a daniach sú ale bežnou praxou napríklad v prípade bánk a ťažobných spoločností.

Podľa koordinátorky kampane daňovej spravodlivosti Eurodad, Tove Ryding, je zverejňovanie informácií o tom, aké zisky nadnárodné spoločnosti majú a kde reálne platia dane nevyhnutné na zlepšenie súčasnej situácie.

„Tento balík je žalostne nedostačujúci a nedokáže zastaviť tsunami škandálov nadnárodných korporácií. Systém potrebuje skutočnú reformu a nie čiastkové riešenia,“ povedala Ryding pre EurActiv.

Platiť dane tam, kde vytváram zisk

„Firmy, ktoré sa snažia vyhnúť plateniu daní majú už dni spočítané,“ optimisticky vyhlásil na tlačovom brífingu Moscovici, ktorý je bývalým francúzskym ministrom financií.

V rámci novej smernice o vyhýbaní sa daňovým povinnostiam Komisia navrhla 6 základných opatrení, ktoré majú zabrániť najbežnejším typom agresívneho daňového plánovania. Základnou myšlienkou je, aby nadnárodné spoločnosti platili dane naozaj tam, kde vytvárajú zisk.

Daňové orgány členských štátov, v ktorých má spoločnosť sídlo, budú môcť napríklad zdaniť aj zisky, ktoré firma presunula do svojich dcérskych spoločností v krajinách s nižším daňovým zaťažením a to v prípade, že daň v takejto krajine bude predstavovať menej ako 40 % sadzby v členskej krajine únie.

Ďalšie opatrenia sa týkajú napríklad uzavretia medzier v zákone o platení daní z dividend a kapitálových ziskov z tretích krajín, aby sa predišlo tzv. dvojitému nezdaňovaniu príjmov, či dane na presun intelektuálneho vlastníctva a patentov do krajín mimo EÚ, predtým než spoločnosti začnú vytvárať zisk.

Viac ako len EÚ

Dva z hlavných návrhov Komisie, ktoré dúfa pretlačiť cez legislatívny proces EÚ ešte pred koncom roka, sú súčasťou 15-bodového balíčka OECD prijatého na novembrovom stretnutí G20 v tureckej Antályi.

OECD vypočítala, že národné vlády ročne prídu o približne  100-240 miliárd dolárov, alebo 4-10 % globálnych daňových príjmov, kvôli rôznym schémam nadnárodných spoločností snažiacich sa optimalizovať a minimalizovať dane.

Krajiny OECD v stredu v Paríži podpísali multilaterálnu dohodu, ktorá zintenzívni vzájomnú spoluprácu pri odhaľovaní daňových únikov a umožní automatickú výmenu správ o vybraných daňových ukazovateľoch.

Slovensko sa podpisom zmluvy zaviazalo zaviesť do praxe aj závery medzinárodného projektu BEPS, ktorý je zameraný na boj proti erózii základu dane a presunom ziskov.

„Považujem to za ďalší z významných krokov v boji s daňovými únikmi. V rámci medzinárodnej spolupráce je nevyhnutná rýchla výmena informácií, ktorá prispieva k odhaľovaniu únikov“, povedal po stretnutí slovenský minister financií Peter Kažimír.

Otázne je, ako iniciatívu EÚ, ktorá nadväzuje na dohodu z Paríža príjme 7 členských krajín, ktoré nie súčasťou OECD. Sú to: Bulharsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Rumunsko, Chorvátsko a obľúbená destinácia pre viaceré nadnárodné spoločnosti a schránkové firmy, Cyprus.

1 Comment

  • to je sen! U nás nezaplatia ani cent a v domovských krajinách stotisíce, to všetko “vďaka” našej ústupkarskej vláde a ich daňovým prázdninám každému so známym logom! Ľavica, alebo pravica, všetci sú trpaslíci pred “investormi” – vzdelať zodpovedných (ekonomika + odbor+ manažérstvo ) a preverovať ich činy tiež špičkovo vzdelanými politicky nezávislými odborníkmi!

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA