Komisia chce jednotnejšiu DPH

Komisár EÚ pre dane a clá Lászlo Kovács zverejnil návrh na zjednotenie daňových pravidiel a zníženie počtu výnimiek, ktoré majú členských krajinách nižšiu sadzbu DPH. Jeho plán sa však pravdepodobne stretne s odporom v krajinách, ktoré chcú znižovaním DPH podporovať rodiny, či tvorbu pracovných miest.

Pozadie

Súčasné pravidlá, ktorými sa v EÚ riadi DPH, určujú, že členské krajiny musia na tovary a služby uvaliť minimálne 15% daň z pridanej hodnoty. Krajinám však zároveň umožňujú zaviesť znížené sadzby (nikdy menej ako 5%) v mnohých oblastiach, považovaných za nevyhnutné – napríklad lieky, či pracovne intenzívne služby (reštauračné, renovácie domov, upratovanie, kaderníctvo a pod.)

Výsledkom je komplikovaná štruktúra DPH, v ktorej väčšina členských krajín uplatňuje mnoho výnimiek (Slovensko má ale jednotnú, 19% DPH). To komplikuje situáciu pre podnikateľov pôsobiacich vo viacerých krajinách a spôsobuje narušenie vnútorného trhu, pretože ľudia z prihraničných regiónov často nakupujú tovary a služby v krajine s nižšou daňou – príkladom môže byť Luxembursko, s nižšími cenami cigariet a pohonných hmôt.

Súčasná situácia je nespravodlivá aj voči novým členských krajinám. Hoci členom, ktorí vstúpili pred rokom 1995 (EÚ-15) umožňuje udržať si výnimky až do zavedenia definitívneho európskeho systému DPH, pre nové členské krajiny vypršia koncom roka 2007, alebo v roku 2008.

Vytvorenie nového systému je však neľahkou úlohou. Členské krajiny považuj DPH za národnú záležitosť a dôležitý nástroj dosahovania sociálnych cieľov (zníženie sadzby pre základné tovary a služby), či podpory určitého sektora.

Otázky

Európska komisia vyzvala 5. júla 2007 k „zjednodušeniu a racionalizácii“ európskych pravidiel DPH. Vychádzala z výsledkov nezávislej ekonomickej štúdie, podľa ktorých jednotná sadzba DPH – a nie množstvo rozdielnych, ako v súčasnosti – povedie k zvýšeniu blahobytu spotrebiteľov, zníži náklady pre podnikateľov a napraví narušenia vnútorného trhu.

Návrh Komisie však stále obsahuje možnosť zavedenia „veľmi nízkej sadzby“ za „tovary a služby bezprostrednej potreby“, ako sú potraviny. Umožňuje tiež druhú zníženú, no o niečo vyššiu, mieru pre „tovary a služby, ktoré si zasluhujú preferenčný prístup z dôvodov kultúrnych, vzdelávacích, verejnej dopravy, zamestnanosti a environmentálnych“. Poukazuje tiež na to, že hoci môžu znížené sadzby podporiť spotrebu týchto tovarov a služieb, efektívnejšie môžu byť iné nástroje, ako napríklad priame subvencie.

Komisia tiež navrhuje predĺženie platnosti súčasných výnimiek, ktoré vypršia najneskôr v roku 2008, až do konca roku 2010, aby sa tak zabezpečila rovnosť medzi starými a novými členskými krajinami.

Hľadanie dohody však bude pre komisára Kovácsa tvrdým orieškom. Bude totiž vyžadovať jednomyseľný súhlas všetkých 27 členských krajín. Zatiaľ čo niektoré krajiny, ako Nemecko, sú prísne proti rozšíreniu výnimiek na nové sektory, iné, ako Francúzsko, Maďarsko, Poľsko, ŠpanielskoPortugalsko, žiadajú nižšiu sadzbu napríklad na reštaurácie, či detské plienky.

Ďalšie kroky

  • Koniec roka 2008 – začiatok 2009: Komisia môže predložiť legislatívny návrh, na základe konzultácií s členskými krajinami, Parlamentom a Hospodárskym a sociálnym výborom
  • Koniec roka 2010: vypršanie platnosti súčasného režimu DPH s 15% minimálnou sadzou a výnimkami pre pracovne intenzívne sektory

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA