Komisia chce vediet, ako na neférovy obchod z Číny

Exekutíva sa pýta európskej odbornej verejnosti, či má koncom roka uvoľniť pravidlá na výpočet ochranných ciel na neférovo lacné výrobky z Číny.

Online verejná konzultácia, do ktorej sa môžu zapojiť všetky členské štáty, záujmové združenia a obchodní partneri bude otvorená 10 týždňov. Výsledkom budú politické odporúčania, ktoré exekutíva zverejní až v júli.

V polovici marca Komisia usporiada konferenciu, na ktorej budú zainteresované strany ďalej diskutovať o možných hospodárskych a sociálnych vplyvoch zaradenia Číny do zoznamu trhovo -ekonomických krajín.

Keď Čína v roku 2001 vstúpila do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) bola považovaná za centrálne plánované hospodárstvo. V dôsledku štátnych dotácií pre domáci priemysel tak ceny a náklady neodrážajú situáciu na trhu.

Vďaka štatútu netrhovej ekonomiky mohli ostatné krajiny ľahšie uplatňovať antidumpingové ochranné opatrenia a zavádzať vysoké clá na čínsky dovoz. To sa má teraz  zmeniť.

Prístupový protokol Číny do WTO totiž predpokladá, že krajinu po 15 rokoch členstva ostatní členovia organizácie uznajú za trhovú ekonomiku. Čína požaduje túto zmenu, ktorá by zmenila pravidlá na výpočet ochranných ciel, automaticky.

Už viac ako 90 krajín, a to vrátane tých združených v organizácii ASEAN, Čínu za trhovú ekonomiku považujú. AustráliaNový Zéland s Pekingom uzatvorili dohodu o voľnom obchode. USA, EÚ a Japonsko musia svoj názor povedať na konci tohto roka.

Zástupcovia 30 najväčších európskych priemyselných sektorov zo združenia AEGIS Europe upozorňujú, že čínsky dumping už dnes Európe spôsobuje problémy najmä na trhu práce. Podrýva podľa nich aj princípy voľného a férového medzinárodného obchodu.

Európska komisia bagatelizuje rozsah škôd, ktoré môže mať uznanie štatútu trhovej ekonomiky Číne na zamestnanosť a rast v Európe,“ poukázal hovorca združenia Milan Nitzschke pri pondelňajšej prezentácii Manifestu európskeho priemyslu za voľný a spravodlivý obchod.

„V súlade s princípmi lepšej regulácie, ktorú Junckerova komisia presadzuje, musí Komisia vypracovať komplexné hodnotenie vplyvu uznania čínskych požiadaviek. … Náš manifest vyzdvihuje dôvody, prečo by mal byť štatút trhovej ekonomiky Číne v roku 2016 zamietnutý,“ ukončil.

Európski oceliari, zamestnanci sektora ale aj odborári v pondelok v Bruseli chystajú pochod, v rámci ktorého chcú upozorniť na problémy tohto energeticky náročného odvetvia. Oceliari len minulý rok stratili tisícky pracovných miest práve kvôli neférovo lacnému dovozu výrobkov z Číny a pomalej ochrannej reakcie zo strany Európskej komisie.

Európska únia musí ako jedna z mála členov Svetovej obchodnej organizácie na zmenu prístupu k Číne prijať úplne novú legislatívu.  Eurokomisárka Malmstromová v januári potvrdila, že nie je možné čínske požiadavky úplne odignorovať, pretože by EÚ hrozil súd za porušenie pravidiel WTO.

Zároveň však vyhlásila, že si exekutíva plne uvedomuje, že Čína nie je trhová ekonomika. Verejná konzultácia a rokovania s členskými krajinami by mali Komisii pomôcť nájsť nové účinnejšie mechanizmy, na ochranu európskeho trhu pred nespravodlivým obchodom.

 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA