Komisia chce zmeny v reforme cukru

Komisia navrhuje nové opatrenia reštrukturalizácie v sektore cukru. Výroba sa musí znižovať i naďalej, avšak o platby môžu žiadať už aj farmári priamo.

Krátka správa:

Režim reštrukturalizácie bol základným prvkom reformy spoločnej organizácie trhov v sektore cukru. Súčasne dával možnosť získať finančný stimul pre výrobcov, ktorí neboli schopní čeliť konkurencii s novými nižšími cenami a ktorí opustia sektor.

Počas prvých dvoch rokov trvania režimu sa európski cukrovarníci vzdali menej kvót ako sa pôvodne očakávalo. Preto je potrebné uskutočniť zmeny na zvýšenie atraktívnosti tohto prístupu Únie v rámci reštrukturalizácie sektoru cukru.

Jednou z hlavných navrhovaných zmien je, aby sa percentuálny podiel podpory pre pestovateľov a dodávateľov strojového zariadenia stanovil na 10%, ale pestovatelia, ktorí sa vzdajú kvóty, získajú doplnkovú platbu poskytnutú so spätnou platnosťou, aby sa bolo možné vyhnúť znevýhodňovaniu tých, ktorí sa už vzdali svojich kvót.

„Je potrebné značne znížiť výrobu cukru, ak sa má zabezpečiť udržateľná budúcnosť tohto sektora v Európe“, uviedla Mariann Fischer Boel, komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. „Reštrukutralizačný fond predstavuje základný prvok našej reformy a ponúka finančné výhody tým podnikom, ktoré nie sú schopné konkurovať nižším cenám zavedeným prostredníctvom reformy. Nanešťastie sa ale tento fond nepreukázal ako dostatočne lákavý. Verím však, že zmeny, ktoré v súčasnosti navrhujeme, podporia väčšie množstvo podnikov, aby sa vzdali svojich kvót. Vyzývam ich k tomu, aby sa chopili tejto šance. Keď sa ceny znížia, život bude ťažší. A po roku 2010 už nebudeme mať finančné prostriedky na pomoc výrobcom, ktorí sa budú musieť stiahnuť z trhu.“

Navrhované zmeny:

  • Percentuálny podiel pomoci poskytnutej pestovateľom a dodávateľom strojového zariadenia sa má stanoviť na 10 percent a bude ju možné vyplatiť so spätnou platnosťou a pestovatelia budú mať možnosť získať dodatočné platby. Za hospodársky rok 2008/2009 získajú pestovatelia dodatočnú platbu vo výške 237,5 eur na tonu z kvóty, ktorej sa vzdali.
  • Pestovateľom repy sa povolí priama žiadosť o to, aby sa mohli vzdať kvóty až do výšky 10 percent kvóty podniku.
  • Pri stanovení konečného povinného zníženia kvót sa zohľadní úspešnosť každého členského štátu pri znižovaní vnútroštátnych kvót v rámci režimu reštrukturalizácie.
  • Režim znižovania, ktorý zahŕňa možnosť počiatočného rozhodnutia ešte pred vysievaním, sa prepracuje pre obdobie až do hospodárskeho roku 2009/2010 a bude prípadne doplnený ďalším znížením v októbri, pričom členské štáty, ktoré sa už vzdali kvót, budú môcť využiť menšie zníženie. Týmto režimom sa neznížia obvyklé zásobovacie potreby rafinérií.
  • Vzhľadom na krátkosť času medzi uverejnením nariadenia Rady a termínom podania žiadostí sa v úradnom vestníku uverejní oznámenie s cieľom informovať zainteresované strany o podrobnostiach a umožniť im pripraviť si žiadosti vopred.

Slovensko zatvorením cukrovaru v Dunajskej Strede patriaceho skupine Eastern Sugar znížilo svoje kvóty o viac ako 70 000 ton, ktoré ostali využité len z malej časti ostávajúcimi dvoma cukrovarmi  v  Trenčianckej Teplej a v Seredi. Počas uplynulých 10 rokov sa postupne zatvárali alebo zanikali viaceré cukrovary v Trebišove, Trnave, Rimavskej Sobote a ďalších mestách.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA