Komisia oznamuje prísnejšiu kontrou bánk

Čo ak bude Európe hroziť krach veľkej nadnárodnej banky? Dokážu ministerstvá financií, národné banky a inštitúcie dohľadu v členských krajinách koordinovať „záchranné operácie“?

V Nice sa okrem neformálneho stretnutia ministrov financií, ktorého hlavnou témou je finančná kríza a jej širšie hospodárske dopady, koná aj konferencia organizovaná think-tankom Eurofi.

Konferencia hľadá odpoveď na to, ako možno efektívnejšie dohliadať na veľké banky a poisťovne pôsobiace vo viacerých krajinách a ako majú spolupracovať ministerstvá, centrálne banky a iné orgány dohľadu nad finančným trhom pri prevencii a riešení prípadnej krízy.

Komisár pre hospodárske a menové záležitosti Joaquín Almunia vyhlási, že je potrebné „ďalej pracovať na systéme zdieľania nákladov“ v prípade, že nastane kríza“. Brusel pripravuje na budúci mesiac legislatívny návrh, ktorý má posilniť komplexné nástroje spolupráce v dohľade nad európskymi bankami s aktivitami vo viacerých krajinách.

Komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy na konferencii oznámil, že budúci rok bude zverejnená biela kniha, ktorá zhodnotí kompatibilitu mechanizmov preventívnej intervencie v členských krajinách. Súčasné rozdiely v intervenčných nástrojoch môžu podľa komisára komplikovať, alebo úplne zhatiť efektívnosť riešenia prípadnej cezhraničnej krízy.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA