Komisia stiahla kontroverznú smernicu

Po negatívnom výsledku hlasovania v Parlamente sa Komisia rozhodla stiahnuť svoj návrh na otvorenie prístavných služieb trhovej súťaži.

 

Krátka správa

Komisia sa 8. marca rozhodla stiahnuť svoj návrh smernice o prístavných službách, ktorý Parlament zamietol 18. januára. Viaceré členské krajiny mali výhrady k niektorým ustanoveniam smernice. Podľa Komisie nemôže byť politika EÚ v oblasti prístavných služieb obmedzená len na otázky, ktorými sa zaoberá navrhovaná smernica z októbra 2004.

Navrhovaná smernica, ktorá vyvolala ostré protesty prístavných robotníkov, má otvoriť prístavné služby trhovej súťaži tam, kde nakladanie a vykladanie tovaru kontrolujú monopoly. Mala tiež nájsť efektívnu odpoveď na zvyšujúci sa objem námornej dopravy a riziko naplnenia kapacity prístavov.

Komisia teraz prehodnotí otázku konkurencie v prístavných službách počas priebežnej revízie Bielej knihy o dopravnej politike na konci apríla. Viceprezident Jacques Barrot spustí širokú diskusiu medzi verejnými i súkromnými aktérmi na európskej i národnej úrovni. Zúčastní sa aj na pravidelnej každoročnej konferencii organizovanej Európskou organizáciou námorných prístavov (ESPO) v Štokholme, 1. a 2. júna, ktorej závery budú dôležité pre debatu o budúcnosti politiky.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA