Komisia upratuje na jednotnom trhu

EÚ sa dostáva pod silnejúci tlak aby skutočne realizovala svoju Stratégiu pre rast a pracovné miesta. Komisár McCreevy začal so zásadnou reformou politík vnútorného trhu Únie a k tejto svojej iniciatíve spustil aj verejné konzultácie.

 

Krátka správa

Konzultácie boli komisárom pre vnútorný trh Charlie McCreevym otvorené 20. apríla 2006. Európsky vnútorný trh v súčasnosti pociťuje stále silnejší konkurenčný tlak zvonka a musí sa snažiť držať krok s rýchlym tempom technologických zmien. Konzultácie sa však nezaoberajú len týmito výzvami. Okrem nich sa pozerajú na nedokonalosti súčasnej schémy vnútorného trhu a na to, ako je možné zabezpečiť väčšiu podporu vnútorného trhu EÚ od občanov.

Konzultácie o budúcnosti jednotného trhu začali len deň po tom, ako Komisia začala konanie voči väčšine členských krajín, ktoré dostatočne nerešpektujú pravidlá vnútorného trhu. Slovensko je medzi krajinami, ktorým Komisia zaslala odôvodnené stanovisko (druhý krok v právnom konaní) kvôli nedostatočnému prebratiu, či neprebratiu, Smernice o poskytovaní zamestnanekých dôchodkov (2003/41/EC).

Konzultačný dokument ponúka hrubú analýzu súčasného stavu na vnútornom trhu EÚ a výziev, ktorým musí čeliť. Popisuje tiež súčasné priority a hlavné reformné projekty Komisie a občanom a podnikateľom dáva príležitosť vyjadriť sa k nim. Niektoré z oblastí považuje Komisia za kľúčové pre podporu rastu a tvorby pracovných miest:

  • príležitosti a bariéry na vnútornom trhu
  • inovačná politika
  • práva duševného vlastníctva
  • verejné obstarávanie
  • súkromný rizikový kapitál
  • trh služieb

Komisia sa tiež pýta na to, ako by mala byť organizovaná komunikácia s aktérmi na vnútornom trhu a kde treba hľadať budúce priority.

Konzultácie budú uzavreté 15. júna 2006. Následne,12. septembra 2006, sa bude k tejto otázke konať verejný híring.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA