Komisia začína konanie voči Slovensku pre monopol pošty

Podľa EK je na slovenskom poštovom trhu ohrozená konkurencia. Zvažuje prijatie dočasných opatrení, ktoré by Slovensko prinútili pozastaviť uplatňovanie novely poštového zákona.

Pozadie:

Novela zákona o poštových službách vstúpila do platnosti 1. apríla 2008. Slovenskej pošte garantuje „poštovú výhradu“ na doručovanie zásielok do 50 gramov. To vylučuje z trhu iných poštových operátorov v tomto segmete a Slovenská pošta získava monopolné postavenie na doručovanie tzv. hybridnej pošty.

Ide o zásielky, ktorých obsah sa elektronicky prenesie od odosielateľa k prevádzkovateľovi poštových služieb a ten ho potom vytlačí, zabalí, roztriedi a doručí ako poštovú zásielku. Tento model využívajú najmä banky, poisťovne a telekomunikačné služby, ktoré musia pravidelne posielať veľké množstvo pošty (faktúry, výpisy…)

Otázky:

Európska komisia zaslala Slovensku oficiálne písomné upozornenie, v ktorom ho žiada o vysvetlenie novely zákona o poštových službách. Brusel si všíma, že pred prijatím novely poskytovalo službu hybridnej pošty viacero operátorov. Teraz im “zákon bráni pokračovať v tejto činnosti, v dôsledku čoho je ohrozená ich hospodárska životaschopnosť.”

Komisia preto ” zvažuje prijatie dočasných opatrení, ktorými sa od Slovenskej republiky bude vyžadovať, aby uplatňovanie nových ustanovení pozastavila a zabránila tým vážnemu a nenapraviteľnému narušeniu hospodárskej súťaže.”

Ide o prvý krok v rámci oficiálneho konania voči Slovenskej republike, ktoré sa môže skončiť aj súdnou žalobou, ako aktuálne v prípade odpustenia daňového dlhu spoločnosti Frucona Košice. (EurActiv.sk, 17.6.2008 )

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroes nechcela tému komentovať počas svojej minulotýždňovej návštevy Bratislavy. Mala však snahu hovoriť o probléme s premiérom Robertom Fico. Pre časovú zaneprázdnenosť premiéra sa stretnutie napokon neuskutočnilo.

Slovensko má teraz dva týždne na zaslanie pripomienok k navrhnutým dočasným opatreniam a mesiac na odpoveď na všeobecné posúdenie Komisie. Celé dianie je úspechom slovenských alternatívnych poštových operátorov, ktorí svojim podnetom upozornili Komisiu na možné porušovanie hospodárskej súťaže na Slovensku.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií sa k téme zatiaľ nevyjadrilo.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA