Letecké spoločnosti už klamú menej

Kupovanie leteniek sprevádzajú „vážne a sústavné problémy,“ ale polovica sledovaných internetových stránok leteckých spoločností sa zlepšila. Vyplýva to z údajov zverejnených Európskou komisiou.

„Je neprípustné, aby jeden z troch spotrebiteľov, ktorí si chcú rezervovať letenky na internete bol okradnutý alebo podvedený, či zavádzaný“, uviedla komisárka zodpovedná za ochranu spotrebiteľa Meglena Kuneva. V rámci boja proti nekalým praktikám leteckých spoločností zverejnila správu o výsledkoch kontrolnej akcie v 15 členských štátoch EÚ a v Nórsku. Prísne sledovanie klamlivej reklamy a nekalých praktík prináša výsledky:

  • polovica internetových stránok leteckých spoločností zistené nedostatky odstránila
  • tretina stránok poškodzovala spotrebiteľov a Komisia im uložila nápravné opatrenia

Najčastejším problémom sú zavádzajúce ceny, ktoré uvádzalo 58% prešetrovaných stránok. Mnohé spoločnosti stále lákajú zákazníkov na ceny leteniek bez započítania všetkých letiskových poplatkov a daní, čo je nezákonné.

V takmer polovici prípadov sa vyskytli nedostatky v zmluvných podmienkach – napr. chýbajúca alebo nesprávna jazyková verzia, či vopred zakliknuté rámčeky pre voľbu doplnkových služieb. Objavili sa tiež problémy s nedostupnosťou ponúkaných akciových zliav.

Zavádzanie zákazníkov je rovnako rozšírené medzi nízkonákladovými i tradičnými spoločnosťami a neštítia sa ho ani cestovné kancelárie. EK preverovala v súvislosti s klamlivými cenami 79 stránok, z ktorých väčšina (56%) patrila leteckým operátorom, tretina pripadala na cestovné kancelárie a desatina predstavovala iné stránky, napr. porovnávajúce ceny leteniek.

Najefektívnejším bojom proti nekalým praktikám by boli čierne zoznamy hanby. Väčšine členských štátov v tom bránia rôzne právne prekážky v priebehu administratívnych a právnych konaní. Toto je kľúčový problém fungovania kooperačnej siete. NórskoŠvédsko už vypracovali zoznamy internetových stránok spoločností, ktoré sú vyšetrované.

Letecké spoločnosti čakajú horúce chvíle. Komisárka Kuneva avizuje, že kontroly budú pokračovať ďalej a výsledkom môžu byť tvrdé postihy: „Dúfam, že si už predajcovia uvedomili, že Komisia je pripravená konať v mene spotrebiteľov vždy keď to bude potrebné. Môj odkaz pre zástupcov tohto odvetvia je jasný: konajte teraz, inak budeme konať my.“

Previnilci majú čas na nápravu približne rok. EK pripraví po 1. máji 2009 ďalšiu správu o dosiahnutom pokroku: „Do 1. mája budúceho roka chceme vidieť jasné dôkazy, že sa tieto predajné a marketingové postupy v odvetví leteckej dopravy zlepšili, inak nám neostane nič iné než zakročiť.“

V priebehu tohto roka sa na domácich internetových stránkach budú objavovať aktuálne informácie o nápravných opatreniach. Prístup na tieto stránky je možný cez internetovú stránku Komisie venovanú spotrebiteľskej politike. http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/index_en.htm

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA