Lisabonská stratégia: Severské krajiny vedú, Slovensko klesá

Švédsko je z pohľadu Lisabonskej stratégie najkonkurencieschopnejšou krajinou EÚ. Nasleduje ho Dánsko, Fínsko a Holandsko. Slovensko si za dva roky pohoršilo o dve miesta.

Podľa pravidelne vydávanej správy Svetového ekonomického fóra (WEF) Lisbon Review 2008 sú severské krajiny európskymi lídrami v oblasti inovácií. Výsledok je kombináciou vysokej schopnosti ich firiem preberať nové technológie, celkovej úrovne výdavkov na výskum a vývoj a intenzívnej spolupráce univerzít a podnikateľského sektora. Úspech sa prejavuje aj v tom, že majú v medzinárodnom porovnaní jeden z najvyšších počtov registrovaných patentov na obyvateľa.

Okrem hospodárskeho úspechu dosahujú severské krajiny aj vysokú mieru sociálnej inklúzie. Miera nezamestnanosti je relatívne nízka (najmä v Dánsku) a participácia žien vysoká (šampiónom je najmä ŠvédskoFínsko). Tieto krajiny sa tiež starajú o vytváranie vysoko kvalifikovanej pracovnej sily, a to vďaka kvalitnému univerzitnému vzdelávaniu i vzdelávacím programom na pracoviskách.

Výsledky ostatných krajín sú zmiešané. Niektoré z nových členských krajín, najmä Slovinsko, Česká republikaEstónsko, sú v napĺňaní stratégie ďalej, ako viacerí „starí členovia“ a nachádzajú sa v strede rebríčka. To však nie je prípad Slovenska. V tomto roku je podľa WEF na 20. mieste, vážnejšie je však to, že oproti roku 2006 sme klesli o dve pozície.

Zdroj: Svetové ekonomické fórum

Európska únia ako celok by sa podľa správy mala zamerať na tri oblasti, ak sa chce stať „najkonkurencieschopnejšou poznatkovo orientovaniu ekonomikou sveta“: zlepšenie prostredia pre inovácie a výskum a vývoj, rozvoj silnejšej informačnej spoločnosti a vytvorenie podnikateľského prostredia, ktoré viac podporuje aktivitu súkromného sektora.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA