Ministri chcú silnejšiu podporu pre malé a stredné podniky

Ministri EÚ zodpovední za konkurenciu sa zhodli, že by Únia mala poskytovať viac podpory malým a stredným podnikom v prístupe na zahraničné trhy, i využívaniu nových podnikateľských možností vytvorených prechodom Európy na „nízkokarbónovú“ ekonomiku.

Krátka správa

Európska únia potrebuje „silnejšiu“ politiku pre malé a stredné podniky (MSP), ktorá pomôže vytvárať pracovné miesta a stimulovať ekonomický rast, ako aj čeliť výzvam globalizácie, energetickým a environmentálnym výzvam. Zhodli sa na tom ministri EÚ zodpovední za konkurencieschopnosť počas neformálneho stretnutia v Lisabone, 21.-22. júla 2007.

Mimoriadny dôraz treba podľa ministrov klásť na vývoj nových metód financovania začínajúcich firiem z zníženie „disproporčného regulačného a administratívneho bremena“, kladeného na malé podniky v porovnaní s väčšími. Citovali štúdiu, podľa ktorej míňajú veľké podniky na administratívnych povinnostiach priemerne jedno euro na jedného zamestnanca, malé podniky až desať eur.

Ministri tiež povedali, že je potrebné aktívne pomáhať MSP pri zapájaní sa do cezhraničných aktivít. Len 28% malých a 36% stredných podnikov obchoduje aj za národnými hranicami – či už na vnútornom trhu EÚ, alebo medzinárodne.

Komisia by mala v októbri predložiť zhodnotenie doterajšej politiky MSP a navrhnúť nové opatrenia. Jednou z možností je zvážiť vytvorenie jednotného štatútu pre všetky súkromné spoločnosti, ktoré chcú fungovať cezhranične. Verejné konzultácie boli spustené 20. júla 2007.

Komisia tiež zhodnotí, ako môže MSP pomôcť využiť nové podnikateľské možnosti v oblastiach ako je výroba a export „zelených technológií“.

Ministri Komisiu vyzvali, aby predložila akčný plán „tak rýchlo, ako je to možné“. „Podpora špičkových trhových iniciatív pre nízkokarbónové a efektívne produkty a služby je dôležitým spôsobom, ako zrýchliť prechod k nízkouhlíkovej ekonomike, a urobiť z Európy lídra na globálnom trhu.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA