Ministri EÚ zachraňujú malé podniky pred krízou

Ekonomická kríza je ďalším dobrým dôvodom na prijatie „Zákona pre malé podniky“ na americký spôsob, zhodli sa vo štvrtok ministri EÚ zodpovední za konkurencieschopnosť. Potrebný je však aj akčný plán poskytovania bezprostrednej pomoci pre MSP.

Finančná kríza v USA si začína vyberať svoju daň na európskom hospodárstve, vrátane malých a stredných podnikov (MSP). Ministri sa preto na štvrtkovom stretnutí dohodli, že sa zamerajú na tie časti Zákona pre malé podniky, „kde môžeme mať nie len dlhodobé, ale aj krátkodobé efekty“, povedal viceprezident Komisie Verheugen po stretnutí.

Za mimoriadne dôležitý označili prístup k financiám. „Musíme zlepšiť mechanizmy narábania s rizikovým kapitálom“, povedal francúzsky štátny tajomník pre MSP Hervé Novelli, ktorý stretnutiu predsedal. V tomto kontexte privítal nedávne rozhodnutie o posilnení financovania MSP z Európskej investičnej banky.

Podľa Novelliho je bezprostredne potrebné konať aj v znižovaní administratívneho bremena pre podnikateľov a zlepšovaní prístupu na zahraničné trhy.

Pomocou by mohlo napríklad byť, ak by sa zaviedol jednotný dátum ku ktorému bude vstupovať do platnosti legislatíva relevantná pre MSP. Firmy s nedostatkom personálu na to, aby mohli monitorovať vývoj legislatívneho prostredia po celý rok, tak získajú určitú možnosť plánovať.

Napriek tlaku Francúzskeho predsedníctva, aby Zákon pre malé podniky obsahoval aj opatrenia, ktoré umožnia uplatňovanie zníženej sadzby DPH pre služby náročné na prácu (ako je hotelierstvo), krajiny ako Nemecko sú skeptické a tak sa nepodarilo dosiahnuť minulý týždeň žiaden pokrok.

Smernica o zníženej sadzbe DPH by krajiny nenútila, aby také opatrenia prijali. Ale ako Novelli zdôraznil, pri rastúcom počte bankrotov v oblasti stravovacích služieb by mali členské štáty aspoň možnosť takú schému využiť.

Komisár Verheugen verí, že „nakoniec budeme schopní nájsť riešenie, ktoré bude prijateľné aj pre Nemecko“. Komisia predstaví správu o zníženej sadzbe DPH na stretnutí Rady ECOFIN v októbri.

Ministri vyjadrili „širokú podporu“ prijatiu Zákona pre malé podniky, vrátane akčného plánu, na ďalšom stretnutí, 1.-2. decembra 2008. Parlament by ho tak mohol schváliť ešte pred voľbami v júni 2009.

UEAPME, európske združenie malých podnikov a remeselníkov, privítalo zvýšený dôraz na financovanie a lepšiu reguláciu,  „najmä s ohľadom na zhoršujúce sa ekonomické prostredie“, vyslovilo sklamanie nad „ledva jednostranovým výsledkom diskusie v Rade“, ktorý „neobsahuje žiadnu zmienku o verejnom obstarávaní a štátnej pomoci“. „Opäť si členské štáty vybrali skracovanie a skrývanie sa za slovami“, tvrdí generálny tajomník Andrea Benassi.

Ministri sa tiež rozhodli posilniť boj proti „prudkému nárastu“ falšovania a pirátstva. Dohodli sa na vytvorení celoeurópskeho systému pozorovania a siete pre rýchlu výmenu informácií o falšovaných produktoch. Komisiu a členské štáty tiež vyzvali, aby predložili „protifalšovací colný plán“ na roku 2009-2012.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA