Ministri nechcú regulovať rizikový kapitál

Podľa očakávaní členské krajiny podporili dobrovoľný samoregulačný prístup pre sektor investičných fondov. Nepodporili tak hlasy žiadajúce ďalšie regulácie na európskej úrovni.

Krátka správa

Ministri financií sa na stretnutí 8. mája podľa očakávaní vyjadrili v prospech samoregulácie, „nepriameho dohľadu“, investičných fondov a podporili dobrovoľný kódex. Zatiaľ sa tak nepresadili hlasy – najmä z Nemecka (sociálni demokrati) , Francúzska či Holandska – podľa ktorých je potrebná prísnejšia regulácia sektora.

Nemecký minister financií Peer Steinbrück po stretnuté povedal: „Pokiaľ ide o dobrovoľný, samoregulačná kódex pre investičné fondy, nemyslím si, že ktokoľvek naznačuje, že to nie je želateľný cieľ, hoci v niektorých jednotlivých bodoch možno diskutovať.“

Členské krajiny tiež podčiarkli „podstatný príspevok“ fondov k efektívnosti finančného systému, súčasne však poukázali na „potenciálne systémové a operačné riziká“ ktoré reprezentujú. Kreditorov a investorov vyzvali, aby boli na pozore.

Ministri financií prijali aj závery k Bielej knihe Komisie o investičných fondoch a dohodli sa, že pozmenia rámcové pravidlá jednotného trhu EÚ pre investičné fondy – tzv. smernica UCITS.

Dobrovoľné záväzky a nepriamy dohľad podporuje aj komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy: „V tejto fáze nevidím potrebu iniciatívy Spoločenstva v tejto oblasti. Dôvod na ňu nebol dokázaný.“

Nemecký minister financií Peer Steinbrück, ktorý stretnutiu ministrov predsedal, vyhlásil: „Všetci sa zhodujeme na tom, že regulačný prístup je nesprávny, preto sme sa rozhodli pre nepriamy prístup, ktorý je podľa všetkých správny.“

Súčasne však podčiarkol potrebu hlbšieho porozumenia fungovania a dopadov sektora na ekonomiku: „Množstvo peňazí administrované investičnými fondmi exponenciálne rastie. Nie len experti, ale aj guvernéri vydávajúcich bánk sa zamýšľajú nad tým, čo sa stane ak nastane ekonomické spomalenie, čo sa stane ak sa zmení úroková miera, aké budú následné efekty? Nie sú to len fantázie, ale reálne otázky. Tieto otázky sa pýtajú skutoční experti finančných trhov, začínajú sa ich pýtať aj manažéri investičných fondov.“

O transparentnosti sektora budú ministri financií G8 rokovať 18.-19. mája na stretnutí v Postupime.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA