MOL vs. OMV: Komisia poslala Maďarsku prvé varovanie

Komisia poslala Maďarsku prvé varovanie kvôli zákonu, ktorým sa Budapešť snaží chrániť niektoré domáce firmy pred prebraním zahraničným investorom.

Krátka správa

Komisia včera poslala Maďarsku výzvu v súvislosti so zákonom, ktorým sa Maďarsko snaží chrániť niektoré „firmy mimoriadnej dôležitosti pre bezpečnosť verejných dodávok“. Komisia si myslí, že zákon môže obsahovať neodôvodnené obmedzenia slobodného pohybu kapitálu a výzva je vlastne prvým varovaním v procese, ktorý môže skončiť až na Európskom súdnom dvore (ESD). Budapešť legislatívu prijala krátko potom, ako vyšla najavo snaha rakúskej energetickej firmy OMV získať kontrolu v maďarskom MOL.

Maďarsko sa zákonom snaží chrániť strategické firmy v energetike a vodárenstve pred zahraničnými investormi tým, že potenciálnemu investorovi prakticky nariaďuje zverejniť svoje zámery pomerne dlho pred samou obchodnou ponukou. Tým stráca moment prekvapenia a s veľkou pravdepodobnosťou narastie cena, čo obmedzuje slobodný pohyb investícií.

Zákon tiež dáva maďarským úradom právo menovať svojich zástupcov do riadiacich a dozorných orgánov strategických energetických spoločností. Podľa Komisie to obmedzuje schopnosť vlastníka riadiť spoločnosť. Kriticky sa vyjadrila tiež k takzvaným „preferenčným podielom“, ktoré garantujú vláde vplyv v niektorých privatizovaných podnikoch.

Pred nedávnom prehralo v podobnom spore pred ESD Nemecko (EurActiv.sk, 24. október 2007). Bude musieť zrušiť tzv. „VW-Gesetz“ z roku 1960, ktorý garantoval federálnej a dolnosaskej krajinskej vláde vplyv v spoločnosti Volkswagen bez ohľadu na to, koľko akcií vlastnia.

Európska komisia ju začala skúmať pre nekompatibilitu s právom EÚ v oblasti voľného pohybu kapitálu. Zaslanie výzvy znamená, že podľa predbežného právneho hodnotenia maďarský zákon porušuje právo Únie. ďalším krokom môže byť odôvodnené stanovisko, v ktorom Komisia vyzve členskú krajinu na nápravu. Ak krajina nereaguje, alebo je odpoveď nedostatočná, Komisia ju môže zažalovať pred ESD.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA