Návrh na zjednotenie daňových pravidiel

Európska komisia sa snaží uľahčiť život malým a stredným podnikateľom. Podľa včera zverejneného návrhu by mohli firmy operujúce vo viac ako jednej krajine vypočítavať dane na základe pravidiel svojej domovskej krajiny.

 

Krátka správa

Návrhy Komisie boli vo všeobecnosti privítané. Ich cieľom je znížiť náklady malých a stredných firiem (MSP) s paneurópskym pôsobením. Návrh je však len dobrovoľný, je na členských krajinách, či sa k nemu pripoja. Oblasť zdaňovania je plne v ich kompetencii.

Ak nájde iniciatíva podporu, vstúpi do platnosti 1. januára 2007 na dobu piatich rokov. Komisia však zdôrazňuje, že jej cieľom nie je umožniť firmám vyberať si materskú krajiny podľa najnižších daní. Podľa pravidiel materského štátu by bol kalkulovaný len daňový základ spoločnosti. Nakoľko sa iniciatíva týka MSP, ide o firmy do 250 zamestnancov.

Podľa predstaviteľov Komisie je to dôležitá iniciatíva pre napĺňanie Lisabonských cieľov. Predseda Barroso označil malé podniky za veľmi dôležité, nakoľko „oni sú tie, ktoré vytvárajú pracovné miesta“. Komisár pre dane László Kovács zas od členských krajín žiada, aby „eliminovali niektoré z daňových komplikácií zabraňujúcich malým a stredným podnikom participovať na vnútornom trhu“.

Federácia malých a stredných podnikov, UEAPME, návrh privítala. Jej riaditeľ pre fiškálnu a hospodársku politiku Gerhard Hümer povedal: „Pri takto vysokých nákladoch spĺňania požiadaviek rôznych daňových systémov sa nemožno diviť, že len 3% malých a stredných podnikov pôsobia aj v inej ako vo svojej domácej krajine.“ Náklady vyrovnania sa s rozličnými daňovými systémami sa môžu pre MSP vyšplhať až na 2,5% z obratu. Veľké spoločnosti sú zaťažené výrazne menej – 0,02% z obratu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA