Nie je teľacie ako teľacie

Európski poslanci schválili správu k návrhu nariadenia o rozdieloch medzi druhmi “teľacieho” mäsa. Konečné slovo však bude mať Rada.

Pozadie

Dosiaľ koexistujú v EÚ dva spôsoby produkcie teľacieho mäsa. Väčšinou (Francúzsko, Taliansko, Belgicko a Nemecko) sú zvieratá kŕmené na báze mlieka a mliečnych výrobkov a na porážku idú pred dovŕšením 8 mesiacov – ide o tzv. „biele“ teľacie. V menšom počte krajín (napríklad v Španielsku, Dánsku) je dobytok kŕmený takmer výhradne obilninami a posielaný na porážku až po 10 mesiacoch – tzv. „ružové“ teľacie.

Biele teľacie” je všeobecne spájané s lepšími chuťovými vlastnosťami, no náklady na jeho výrobu sú v priemere vyššie o 2-3 eurá na kg. Oba druhy sú ale predávané pod rovnakým označením “teľacie”.

Otázky

Komisia preto pripravila nariadenie, ktoré má túto situáciu vyriešiť a vyrovnať tak konkurenčné podmienky v rámci európskeho trhu.

Európska produkcia teľacieho mäsa vzrástla v roku 2005 na 800 000 ton, z ktorých 85% odchádza z piatich členských štátov. Najväčším výrobcom je Francúzsko (30%), za ním nasleduje Holandsko (25%), Taliansko (18%) a Belgicko s Nemeckom (6%). Na Francúzsko a Taliansko pritom dovedna pripadá až 70% európskej spotreby teľacieho.

Podľa predkladaného návrhu by sa od júla 2007 za “teľacie” označovalo len mäso zo zvierat mladších ako 8 mesiacov. Výrobky z dobytku vo veku od 8 do 12 mesiacov by sa označovali termínom “hovädzie” alebo “mladé hovädzie”. Ďalej navrhuje povinné označovanie typu použitého mäsa na obale výrobku (písmenom “X” pre teľacie a písmenom “Y” pre mladé hovädzie), ako aj veku zvieraťa pri porážke, prípadne uvádzanie ďalších užitočných informácií pre spotrebiteľov. Výnimky z tohto spôsobu označenia si vyjednali štyri krajiny – Holandsko, Dánsko, Španielsko a Grécko.

Pozície

Európsky parlament súhlasil s návrhom pre harmonizáciu. Požaduje ale zavedenie národných systémov sankcií pre prípad porušovania nariadenia a jeho aplikáciu nielen na čerstvé alebo mrazené mäso, ale i na pred pripravené, spracované či hotové výrobky. Podľa názoru poslancov by mali byť označenia “X” a “Y” nahradené označeniami “V” pre teľacie a “Z” pre mladé hovädzie (aby nedošlo k zmätku, či písmená označujú pohlavie alebo typ).

EP súhlasí s výnimkami pre vyššie spomenuté krajiny pod podmienkou, že ich produkty budú predávané len na ich národných trhoch.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA