Nový komisár pre zdravotníctvo bude kontrolovať farmaceutický priemysel

Loby zdravotníckych neziskových organizácií si zaknihovala významné víťazstvo, keď sa jej podarilo presvedčiť predsedu Európskej komisie Josého Manuela Barrosa, aby zodpovednosť za farmaceutiká prebral nový komisár zodpovedný za zdravotníctvo.

O preskupení Barroso informoval pri zverejňovaní portfólií svojej novej Komisie. Tento krok pravdepodobne vyvolá hnev v radoch loby farmaceutického priemyslu, ktorá sa snažila zabrániť takémuto kroku. Liečivá doteraz patrili pod portfólio podnikania a priemyslu, no zdravotnícke neziskové organizácie sa odvolávali na to, že táto politika v takmer všetkých členských štátoch patrí pod rezorty zdravotníctva.

Európsky „farmaceutický balíček“, ktorý zahŕňa legislatívu týkajúcu sa bezpečnosti liečiv a poskytovania informácií verejnosti, si v súčasnosti razí cestu cez Európsky parlament, kde ho skúma Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.

Nový komisár pre zdravotníctvo John Dalli z Malty, bude zodpovedať za Európsku liekovú agentúru a tiež oblasť biotechnológie, pesticídov a zdravia, ktoré pred tým spadalo pod sekciu EK pre životné prostredie.

Generálne riaditeľstvo pre podnikanie sa po novom volá GR pre priemysel a podnikanie a hrozí mu, že stratí kontrolu aj nad „Európskym zákonom o inováciách“ (European Innovation Act) v prospech komisára pre inovácie a výskum. Okrem toho oblasť „lepšej regulácie“ (better regulation je výraz, ktorý je súčasťou bruselského žargónu a vzťahuje sa na znižovanie byrokracie a prekonávanie administratívnej záťaže podnikov) prejde na Generálny sekretariát Komisie.

EFPIA (Európska federácia farmaceutického priemyslu) Dallimu k jeho portfóliu pogratulovala. Hovorca federácie pre EurActiv povedal, že priemysel mal produktívne vzťahy s predchádzajúcou komisárkou Androullou Vassiliouovou  z Cypru a predpokladajú, že na tomto základe budú stavať s komisárom z Malty.

„Dúfame, že sa mu podarí udržať existujúcu politickú rovnováhu medzi dvomi rolami farmaceutického priemyslu, ktorý napĺňa potreby európskych pacientov na jednej strane a na strane druhej sa vo veľkej miere podieľa na ekonomickom blahobyte Európy tým, že udržuje pozitívny obchodný balans prostredníctvom vysokokvalitnej zamestnanosti a udržateľných investícii do výskumu v EÚ,“ uviedla EFPIA.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA