Od služieb späť k výrobe?

Odvetvia priemyselnej výroby sa opäť stávajú stredobodom diskusií hľadajúcich odpoveď na to, ako vrátiť Európu späť na dráhu udržateľného rastu. Podnikateľskí lídri varujú pred priveľkou závislosťou od sektoru služieb.

Rast na úrovni jedného percenta nebude stačiť na podporu zamestnanosti a udržanie európskeho sociálneho modelu, upozorňuje podnikateľská loby BusinessEurope. Rozdiel medzi rastom na úrovni 1 % a 2 % je 6,5 milióna nových pracovných miest.

Podľa šéfa BusinessEurope Jürgena Thumanna je potrebná integrovaná priemyselná politika zameraná na rozvoj výrobného priemyslu a sektora služieb. Upozornil, že je nebezpečné zabúdať na ťažký priemysel. „Mnohé služby by boli stratené bez silného priemyselného základu,“ uviedol pred samostatnými stretnutiami s predsedom Rady Hermanom Van Rompuyom, predsedom Parlamentu Jerzym Buzekom a predsedom Komisie Josém Manuelom Barrosom.

Thumann povedal, že by sa na európskych lídrov mal vyvíjať nátlak, aby podporili rozvoj digitálnych odvetví, dokončili jednotný trh a podporili snahy firiem z EÚ expandovať na nové trhy.

Jeho stanovisko podporil Andrea Moltrasio, podpredseda talianskej priemyselnej organizácie Confindustria, ktorý obvinili politikov a akademikov, že k priemyslu pristupujú ako snobi.

Fabriky podľa neho trpia, pretože „vyšli z módy“. „Priemysel je súčasťou poznatkovej ekonomiky. Potrebujeme novú priemyselnú stratégiu, ktorá by mala byť jedným zo základných pilierov EÚ 2020“.

Vyzval teda k užšiemu prepojeniu medzi univerzitami a podnikmi cez priemyselné klastre a opatrenia na podporu európskych podnikov v zahraničí. „Musíme zintenzívniť medzinárodný obchod najmä na rýchlo rastúcich trhoch. EÚ by mala podnikom pomôcť v ich internacionalizácii.“

Nová stratégia: „Usilujme sa o rast“

BusinessEurope svoje návrhy predložila v dokumente „Go for Growth“ (Usilujme sa o rast). Vyzýva k štrukturálnym reformám zameraným na zníženie byrokracie, zvýšenie pracovnej flexikurity a zabezpečenie udržateľnosti systémov sociálneho zabezpečenia v tandeme s nadobúdaním rovnováhy vo verejných financiách v Európe.

Okrem toho poukazuje na význam výrobného sektora, ktorý sa podieľa na troch štvrtinách exportu a väčšine investícií do výskumu a vývoja. Pomoc pre podniky by mohlo byť aj ukončenie kola rokovaní z Doha v podobe dohôd o voľnom obchode s Južnou Kóreou, Indiou a krajinami v juhovýchodnej Ázii.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA