Oživí EÚ vnútorný trh alebo strach z poľského inštalatéra?

Ak prejdú nové návrhy Európskej komisie, inštalatérom, murárom či turistickým sprievodcom by mal pri hľadaní práce na celoeurópskom trhu stačiť odborný preukaz, ktorý potvrdzuje ich kvalifikáciu.

Komisár pre vnútorný trh Michel Barnier v stredu (13.4.) zverejní 12 návrhov, ktorých cieľom je odstrániť prekážky hladkého fungovania vnútorného trhu EÚ a podpora hospodárskeho rastu. Niektoré z týchto iniciatív sú už schválené – napríklad návrh na zavedenie jednotného systému registrácie patentov.

Dvanásť návrhov vybrala Komisia po konzultáciách s členskými štátmi, Európskym parlamentom a záujmovými skupinami z pôvodnej päťdesiatky iniciatív Aktu o jednotnom trhu.

Komisia sa tiež snaží oživiť niektoré z opatrení, ktoré sa v minulosti neujali. Jedným z nich je zavedenie profesných preukazov, o ktorých sa síce hovorí už v smernici o uznávaní odborných kvalifikácií z roku 2005, avšak nikdy neboli zavedené do praxe.

Preukazy mali obsahovať informácie o dosiahnutej odbornej kvalifikácii a mali sa uznávať v celej Európe. Brusel zahájil v januári zahájil k ich zavedeniu konzultáciu. Okrem toho sa touto otázkou zaoberá 32-členná pracovná skupina zložená z predstaviteľov rôznych profesií, napríklad lekárnikov, horských vodcov či pôrodných asistentiek.

Návrh profesného preukazu pravdepodobne obnoví strach z migrácie v starších členských krajinách. Počas francúzskeho referenda o zmluve o Ústave pre Európe v roku 2005 postava poľského inštalatéra zosobnila strach obyvateľov zo záplavy východoeurópskych robotníkov ochotných pracovať za nižšie mzdy.

Konsolidácia daní z príjmov vypadla, uhlíková daň má byť kľúčová

Kontroverzný návrh o vytvorení spoločného konsolidovaného základu pre daň z príjmov právnických osôb (CCCTB) by nemal byť medzi vybranými návrhmi. Komisia ich zmieni len ako vedľajšiu tému.

Návrh, s ktorým prišla Komisia v polovici marca počítal s vytvorením jednotného daňového priznania, ktoré by odovzdávali firmy pôsobiace vo viacerých členských krajinách Únie. Daňový základ by sa potom podľa špeciálneho vzorca rozdelil medzi krajiny, v ktorých firma pôsobí, a zdanil by sa príslušnou národnou sadzbou.

Niektoré krajiny sa však obávali, že by to bol predstupeň harmonizácie daňových sadzieb, ktorú odmietajú. Komisia si z jesenného Aktu pre vnútorný trh zvolila len tie návrhy, pri ktorých verí, že majú šancu na odsúhlasenie členskými štátmi i europoslancami.

Za kľúčový daňový návrh považuje celoeurópsku uhlíkovú daň, ktorú by mal v stredu predstaviť komisár pre dane a colnú úniu Algirdas Šemeta. V snahe splniť klimatické ciele EÚ a zaviesť „fiškálnu súdržnosť“, bude požadovať separátne sadzby na CO2 a spotrebu palív. Podobný krok v Komisii minulý rok odložili.

Únia si v roku 2012 pripomenie 20. výročie pôvodného Delorsovho plánu – Jednotného európskeho trhu, v ktorom sa ešte v 80. rokoch zaviazali k dokončeniu vnútorného trhu a rada by mala hmatateľné výsledky.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA